Beskæftigelsen indenfor byggeri holder fast i højt niveau - tæt på rekord fra midt 00'erne

Byggeriet er kommet godt gennem coronakrisen

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen steg med 540 personer i 3. kvartal, når der korrigeres for sæson. Det er en ganske begrænset stigning i sig selv, men niveauet for byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen er meget højt, og i dag væsentligt højere end før krisen. Det seneste år er byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen steget med mere end 9.000. Byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen er i dag blot 5.100 personer fra rekorden op mod finanskrisen, som blev målt i 2. kvartal 2007

Byggeriet er kommet helt ekstremt godt gennem coronakrisen, og det er altså ikke her, hvor krisen kradser. Danskerne har haft stor tørst efter at renovere på boligen skubbet godt på vej af et hæsblæsende boligmarked. Samtidig har man fra offentlig side også skudt krudt af med fi­nans­po­li­tik­ken med an­lægs­in­ve­ste­rin­ger. Her blev lofterne sløjfet for kommuner og regioner i 2020 og hævet for 2021. Det har alt sammen løftet beskæftigelsen indenfor byggeret, som fastholder det høje niveau ikke langt fra rekorden fra 2007.

Det seneste års fremgang i byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen er at finde indenfor alle fag. Især tømrer- og byg­nings­virk­som­hed samt VVS og blikkenslager trækker godt op i beskæftigelsen. Herudover er der også flere i beskæftigelse blandt murere, el-installatører, malere og glarmestre.

Der er med dagens tal i alt 186.946 personer beskæftigede indenfor byggeriet. Sidste gang det bundede var i begyndelsen af 2010 på knap 139.000.

Den massive efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at manglen på arbejdskraft er tiltagende. I de seneste tal fra Danmarks Statistik fremgår det, at 48% af byg­ge­virk­som­he­der­ne oplevede mangel på arbejdskraft i september. Til sammenligning lød det sidste sommer på 11%. Ser vi på pro­duk­tions­be­græns­nin­ger som følge af blandt andet materialer og udstyr, så melder mere end hver femte af byg­ge­virk­som­he­der­ne, at det er et aktuelt tema. For blot få måneder siden var den mindre end 5%, som har været tilfældet i mere end et årti forinden også.

Relaterede artikler