Beskæftigelsen faldt i december og slutter forfærdeligt 2020 af

En sløj december slutter et i forvejen grimt år af.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Vi arbejdede 10 mio. færre timer i 1. kvartal

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen faldt med 2.953 personer i december. Det betyder, at seks måneders be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang nu er brudt. Der var ved årets udgang 2.775.377 lønmodtagere beskæftiget i Danmark.

Med dagens tal i hus betyder det, at beskæftigelsen i 2020 faldt med godt 18.000 personer fra starten af året til slutningen af året. Be­skæf­ti­gel­ses­fal­det i 2020 kan også måles med den gennemsnitlige beskæftigelse for 2020 i forhold til gennemsnittet for 2019, hvorved der er tale om et samlet fald på næsten 21.000 personer.

En sløj december slutter et i forvejen grimt år af. Ikke alene faldt beskæftigelsen med næsten 3.000, men samtidig ser vi en endnu kraftigere tilbagegang i den private beskæftigelse, som dykkede med mere end 5.800 personer. Skærer vi igennem årets store samlede dyk og den ringe afslutning, så skal vi dog samtidig huske på, at beskæftigelsen rent faktisk steg i 8 ud af 12 måneder. Så alt er ikke skidt, og det vidner om underliggende gode forudsætninger for dansk økonomi, når høj smitte og et højt re­strik­tions­ni­veau ikke dominerer, som aktuelt er tilfældet.

Da det så værst ud i løbet af 2020 i forhold til samme tidspunkt året før, var i maj, hvor beskæftigelsen lå omkring 65.000 personer lavere. Siden da er det vel at mærke gået den rigtige vej, men uanset var der sidste år tale om de største fald i beskæftigelsen siden finanskrisen. Under finanskrisen dykkede beskæftigelsen årligt med omkring det dobbelte, da det så allerværst ud.

En stor bekymring for ar­bejds­mar­ke­dets udvikling den seneste tid har været, om den private beskæftigelse kan fortætte fremgangen, og det kunne den med al tydelighed ikke. Bekymring blev blot styrket med decembers tal, hvor den private beskæftigelse faldt med 5.836 personer. Omvendt steg den offentlige beskæftigelse med 2.330 personer, hvilket afbøder noget af faldet i december.

Den svækkede private beskæftigelse er et tydeligt udtryk for, at dampen er gået ud af økonomien hen over vinteren. Smitten har været høj og re­strik­tions­ni­veau­et øget markant. Det bider på økonomien, og vi således igen, at beskæftigelsen peger. Nyere ledighedstal peger også på, at ledigheden er en anelse forhøjet igen. Vi forventer derfor, at beskæftigelsen vil pege en snas ned over de næste måneder uden dog at sætte den overordnede økonomiske situation over styr, hvor vi for året som helhed forventer mærkbar be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang.

Der har under krisen været massiv forskel mellem brancherne. Det største dyk og til dels også efterfølgende fremgang er indenfor Kultur og fritid samt Handel og Transport, hvor vi blandt andet finder hotel- og re­stau­ra­tions­bran­chen. Det er også i de brancher, som vi forventer at se de største tilbagegange i forbindelse med den seneste smitte og delvise nedlukning, og igen den største stigning i forbindelse med det økonomiske comeback senere på året. Således er tendensen den, at dem som tabte flest arbejdspladser i begyndelsen af krisen, også er dem, som har etableret flest, når det er gået frem.

Relaterede artikler