Beskæftigelsen buldrer frem

Beskæftigelsen slår ny rekord i Danmark

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg med 24.825 i juni, når der tages højde for sæson. Det betyder, at knap 2.847.000 lønmodtagere nu er beskæftiget i dag, hvilket er rekordhøjt. Rekorden er sikret efter markant fremgang de seneste tre måneder. Her er beskæftigelsen steget med mere end 77.000, som med længder er den største be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning nogensinde registreret over en 3-måneders periode.

Hold fast hvor går det hurtigt lige nu, og be­skæf­ti­gel­se­s­to­get bare buldrer frem. Beskæftigelsen slår ny rekord i Danmark, og det sker blot et års tid efter, at coronakrisen fik beskæftigelsen til at hamre ned med en fart, som vi ikke havde set før. Det er dybt imponerende, at vi på så kort tid er gået fra at tale om afmatning til buldrende genopretning og en økonomi, der nu begynder at teste sin egen kapacitet. Vi forventer ovenikøbet fortsat fremgang, men i et langsommere tempo end i de foregående måneder.

I begyndelsen af coronakrisen dykkede beskæftigelsen med 77.000 personer, men er siden gået frem i 11 ud af 13 måneder med mere end 123.000. Dermed er beskæftigelsen nu knap 46.000 højere sammenlignet med tiden, før coronakrisen ramte.

De seneste måneders imponerende fremgang skyldes genåbningen og massiv ketchupeffekt i økonomien. Hertil fik mange danskere et ekstra økonomisk vitamintilskud i form af fe­ri­e­pen­geud­be­ta­lin­gen, og det har sat fart på forbruget og den samlede økonomi, som i bund og grund er i en solid forfatning trods krise. Den økonomiske aktivitet, målt ved BNP, steg med 2,2% i 2. kvartal, hvilket er den stærkeste kvartalsvist i 15 år, hvis vi holder 2020 ude af sam­men­lig­nin­gen. Det betyder, at BNP i dag er højere end inden krisen.

Der er lagt i kakkelovnen til yderligere be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang herfra. I juni blev der slået et rekordhøjt antal nye stil­lings­op­slag op på knap 37.000. Juli bød i tillæg på 27.000 nye stil­lings­op­slag, hvilket er det højeste for en juli måned nogensinde. Det vidner om en fortsat høj ar­bejds­kraft­s­ef­ter­spørgsel, som vil præge beskæftigelsen over de kommende måneder. Dog vil den beskæftigelse, som er knyttet direkte op på pandemien, som podere, smit­te­o­p­spo­re­re mv, falde i takt med at flere vaccineres. Det vil således trække i den modsatte retning, hvorfor vi forventer, at den samlede be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang vil foregå i et lavere tempo end i de foregående måneder.

Den høje fart i dansk økonomi og på ar­bejds­mar­ke­det betyder, at flere virksomheder beretter om mangel på arbejdskraft. I juli oplevede 40% af virksomhederne indenfor bygge og anlæg mangel på arbejdskraft. Skruer vi tiden tilbage til begyndelsen af coronakrisen, så var det blot 11%. Ser vi på ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, så er det i dag 27% mod 6% for godt et år siden. De seneste tal fra industrien er, at 36% melder om mangel på arbejdskraft.

Selvom der samlet set er be­skæf­ti­gel­ses­re­kord i Danmark, så er det ikke indenfor alle brancher. Således ligger blandt andet hoteller og restauranter, kultur og fritid samt handel og transport fortsat lavere sammenlignet med før krisen.

Relaterede artikler