April bød på 17.500 færre personer tilmeldt ledighed i Danmark - genåbning og forårsoptimisme ligger bag

Der er 145.620 personer tilmeldte ledighed i Danmark.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
April bød på 17.500 færre personer tilmeldt ledighed i Danmark - genåbning og forårsoptimisme ligger bag

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at der aktuelt er 145.620 personer tilmeldt ledighed i Danmark. Det er 17.500 færre end for lidt over en måned siden, hvor der ved indgangen til april var godt 163.120 personer tilmeldt ledighed. Faldet i april sker ovenpå et kraftigt fald i marts også, hvor antallet af ledige personer faldt med mere end 12.000 personer.

Antal ledige ser i øjeblikket udelukkende én vej, og det er ned. Endda meget kraftigt ned, hvor omfanget af ledige er dykket mere end 32.000 siden toppen i februar. Tiden har været præget af genåbning, som har løftet be­skæf­ti­gel­ses­be­ho­vet markant, og det vil det færtsætte med over de kommende måneder. Samtidig falder det sammen med det sædvanlige fald i ledigheden, som i typisk ser gennem foråret. Der er i sandhed for­års­op­ti­mis­me i luften lige nu, og vi vil se ledigheden falde yderligere i takt med den videre genåbning og genstart af økonomien ovenpå en hård periode gennem vin­ter­må­ne­der­ne.

Le­dig­heds­pu­k­len, som blev oparbejdet gennem vinteren, er med den seneste udvikling nu spist op. Antallet af ledige oplevede en markant stigning i december og januar og skabte noget af en vinterpukkel, hvor den steg med omkring 24.000. Det skete både i forbindelse med den mere trængte situation fra coronasmitten og den tilhørende nedlukning samt en sæsonmæssig stigning om vinteren. Vi taler aktuelt om det laveste antal af ledige personer siden midten af marts sidste år. Antallet er dog fortsat 14.000 højere, end før coronakrisen tog fat i dansk økonomi.

Ledigheden har uden tvivl toppet og vil sigte videre ned. Vi forventer, at genåbningen såvel som feriepengene vil give et kraftigt ketchupstød til økonomien og hive beskæftigelsen op. Efterspørgslen efter arbejdskraft har været høj og højere end normalt siden sommeren sidste år, og i april er ar­bejds­kraft­s­ef­ter­spørgs­len så eksploderet yderligere. I de første tre ger af april blev der slået 65% flere stillinger op i forhold til gennemsnittet for samme måned gennem de foregående fem år.

Tallene fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et er ikke sæ­son­kor­ri­ge­re­de. Sammenligner vi med le­dig­heds­tal­le­ne fra Danmarks Statistik er der, foruden sæ­son­kor­rek­tion, øvrige forskelle. Mens Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets opgørelse tæller antallet af personer, samt der indgår personer i ar­bejds­for­de­ling, så opgør Danmarks Statistik fuldtidsledige og har ikke personer i arbejdsdeling med.

Relaterede artikler