Antallet af skilsmisser er upåvirket af Coronakrisen, mens der er lidt færre vielser i 2020

7 pct. færre vielser i 2020.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Detailsalget buldrede videre med imponerende styrke i juli

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af skilsmisser i 2020 var 15.718. Det er godt 50 pct. flere end i 2019. Mange har spekuleret i, om Coronakrisen har betydet flere skilsmisser blandt danskerne, men på trods af dagens tal, som viser flere skilsmisser i 2020 end i 2019, kan vi ikke konkludere, at det er tilfældet indtil videre. Loven om skilsmisser er nemlig blevet ændret i både 2019 og 2020, og kan have indvirkning på tallene. Sammenligner vi i stedet med 2017 og 2018, hvor der var ca. 15.000 skilsmisser hvert år, så ligger skilsmisserne i 2020 på det niveau, og 2020 skiller sig derfor ikke ekstraordinært ud.

Antallet af skilsmisser er i 2020 på niveau med tidligere år, og Coronakrisen har altså ikke indtil videre betydet, at flere er blevet skilt, som mange har spekuleret i. Vi kan selvfølgelig ikke afvise, at der i de kommende år vil komme flere skilsmisser bl. a. som følge af Coronakrisen. Skulle det blive tilfældet, så vil det få afledte konsekvenser på fx boligmarkedet, hvis flere skal ud at handle bolig.

Retter vi blikket mod antallet af vielser, så blev der foretaget 28.539 vielser i 2020, hvilket er et mindre fald på ca. 7 pct. i forhold til 2019. I for­års­må­ne­der­ne var dykket langt større i forbindelse med nedlukning, restriktioner og smittefrygt, hvor mange udskød bryl­lupspla­ner­ne til senere. Det ligner i tallene, at mange i stedet har udskudt vielsen til senere på året, da der var ekstraordinært mange bryllupper i oktober sidste år i forhold til tidligere år. Vi kan også se i tallene, at der har været færre kirkelige vielser og flere borgerlige vielser end normalt.

Tallene tyder på, at mange har prioriteret at afholde brylluppet, hvor der så har været skruet ned for festlighederne i forhold til re­strik­tio­ner­ne. Der ligger derfor ikke umiddelbart en stor ketchupeffekt og venter på de virksomheder, som beskæftiger sig med fx bryllupsfester i 2021 i takt med vac­ci­neud­rul­ning og ophævelse af restriktioner.

Relaterede artikler