Antallet af konkurser falder for fjerde måned i træk

Vi tror ikke på en massiv konkursbølge.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 152 konkurser i maj blandt aktive virksomheder i Danmark, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af konkurser falder i maj sammenlignet med i april, som bød på 160 konkurser. Dermed er det fjerde måned i træk, at antallet af konkurser falder. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller med omsætning på mere end 1 mio. kr.

Kon­kursom­fan­get fortsætter det ekstremt lave niveau, som tegner coronakrisen. Med dagens tal har der i gennemsnit har været 230 konkurser i aktive virksomheder i 2021. Sidste år bød på det laveste antal af konkurser i fem år med 185 konkurser om måneden. Til sammenligning var der 200 konkurser om måneden i perioden 2010-2019.

Der er ikke skyggen af krise i kon­kursom­fan­get. Det kan virke usædvanligt, når vi lige har været igennem det største slag til dansk økonomi siden finanskrisen, som har bidt benhårdt på mange virksomheder. Det lave antal konkurser skal dog ses i sammenhæng med massive politiske tiltag som kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger og lik­vi­di­tet­stil­tag. Og samtidig har coronakrisens mere kortevarende karakter levnet lys for enden af tunnelen langt hurtigere end under mere normale kriser, hvilket bidrager til at holde konkurserne i ave.

Vi vil se en efterregning med en stigning i konkurserne som følge af coronakrisen på et tidspunkt, men jeg tror ikke på en massiv konkursbølge. Der vil dog gå et stykke tid, og lige nu er tiden præget af fremgang og optimisme efter et hårdt år. Genåbning, feriepenge og vac­ci­neud­rul­ning kommer til at levere en ketchupeffekt i økonomien, og det mærker virksomhederne, hvor er­hverv­stil­li­den er banket op i det højeste i 33 måneder. Jeg er positiv og ser ikke en massiv konkursbølge forude. Udfasning af hjælpepakker vil give et løft, og det er også bidende nødvendigt, at vi vender tilbage til en mere normal situation. Det vil have den slagside, at kon­kursom­fan­get bliver højere for en tid, men det er bestemt ikke entydigt negativt, da det i bund og grund handler om, at dynamikken må og vil vende tilbage.

Også begæringer om konkurs ligger helt i bund. Begæringer er faldet i maj og er generelt på niveau med de foregående år før coronakrisen. Så heller ikke her er der altså noget, som tyder på en nært forestående konkursbølge. Tallene for kon­kurs­be­gæ­rin­ger er ekstremt friske og offentliggøres ugentligt.

I den seneste rundspørge blandt virksomhederne i maj svarer 0% in­du­stri­virk­som­he­der­ne, at de ser nogen eller meget stor risiko for at gå konkurs. Industrien har generelt også klaret sig godt gennem coronakrisen. Indenfor ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, hvor coronakrisen særligt har ramt hårdt, svarer alene 1% af virksomhederne, at der er risiko for at gå konkurs. I bygge og anlæg samt i detailhandlen svarer blot 2%, at de ser risiko for konkurs. Det er nær det laveste gennem hele krisen.

Relaterede artikler