Antallet af koncertgæster faldt med 69% i 2020

Krisen har ramt serviceforbruget hårdt.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Antallet af koncertgæster faldt med 69% i 2020

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede antal koncertgæster sidste år lød på 2,8 mio. Det er 5,9 mio. færre gæster end i 2019 svarende til et fald på 69%. Også antallet af koncerter var lavere i 2020 i forhold til 2019. I 2020 blev der afholdt 22.300 koncerter, mens tallet var 38.900 i 2019. Pandemiens nedlukning af samfundet og blandt andet muligheden for at gå til koncert ses altså meget tydeligt i både antallet af koncerter og antallet af gæster.

Antallet er koncertgæster blev kraftigt decimeret sidste år i takt med, at samfundet blev lukket ned som følge af cor­o­na­pan­de­mi­en. De mange aflyste koncerter sætter et godt billede på, hvordan krisen har ramt forskelligt, hvor især de ser­vi­ce­o­ri­en­te­re­de brancher, som kon­certar­ran­gø­rer, har været hårdt ramt af restriktioner og smittefrygt. Tallene dækker kun til og med 2020, men der nok ingen tvivl om, at 2021 også har været et udfordret år for kon­certar­ran­gø­rer­ne, om end nok i mindre omfang.

Det store fald i antallet af koncertgæster fortæller om, hvor meget ser­vi­ce­for­bru­get har haltet efter under krisen, når vi ser på danskernes privatforbrug, da de har været hårdere ramt af restriktioner og smittefrygt. Genåbningen har dog hjulpet på dette, og gradvist øger vi forbruget af serviceforbrug igen, som fx koncerter og re­stau­rant­be­søg. Detailsalget har, modsat ser­vi­ce­for­bru­get, vist stor flyvehøjde, hvor der virkelig er blevet langet mange varer over disken rundt omkring i butikkerne, og danskerne viser sig altså både købelystne og købestærke.

Pri­vat­for­bru­get er den helt store motor for væksten herhjemme. Vi forventer, at pri­vat­for­bru­get fortsat vil bidrage positivt til væksten herhjemme, om end udviklingen vil flade mere ud i løbet af næste år. At danskerne er købestærke, understreges af, at vi har mere end 1 billion kr. stående på helt almindelige bankkonti, vi har en rekordhøj beskæftigelse og ledigheden er trykket i bund. Det øgede smittetal og eventuelle restriktioner ligger dog som en dyne af usikkerhed hen over pri­vat­for­bru­get, og kan lægge en dæmper på forbrugslysten, såfremt det sker. Vi forventer dog langtfra, at det kommer til at give samme udsving som i begyndelsen af krisen.

Dykker vi ned i tallene, kan vi se, at andelen af publikum til små koncerter med under 500 personer er steget i 2020 i forhold til 2019. I 2019 deltog 44% af gæsterne til en koncert med under 500 tilskuere pr. koncert. I 2020 var den andel steget til 68%. Antallet af koncerter med flere end 500 tilskuere er da også faldet i 2020, hvor der blev afholdt 600. I 2019 blev der afholdt 4.500 koncerter med flere end 500 tilskuere.

Relaterede artikler