Antal ledige rammer det laveste i mere end et år

Vi kan med dagens tal konstatere det laveste antal ledige personer i mere end et år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Helt nye tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at der nu er 152.426 personer tilmeldt ledighed i Danmark. Det er omkring 4.200 færre end for blot en enkelt uge siden. Antallet af ledige har stort set uafbrudt peget ned siden midten af februar og er i perioden faldet med omkring 25.000 personer. Det betyder, at vi skal helt tilbage til 19. marts sidste år for at finde et lavere antal le­dig­heds­til­meld­te.

Vi kan med dagens tal konstatere det laveste antal ledige personer i mere end et år, og det er mildt sagt en stor glæde. Det har i sandhed været et godt forår efter en vinter præget af nedlukning og nye hug til økonomien. Jeg er ikke en brøkdel af et sekund i tvivl om, at vi kommer til at se ledigheden skrumpe yderligere over de kommende måneder. Genåbningen kører så godt, at den er blevet fremrykket med den politiske aftale i sidste uge, og det vil sammen med danskerne ophobede forbrugslyst sende ledigheden ned over den kommende tid. Behovet for en god periode i dansk økonomi er så absolut også kærkommen med en ledighed, som stadig er mærkbart højere end inden krisen.

Sammenlignet med inden krisen er der fortsat mere end 20.000 flere tilmeldt ledighed ifølge tallene fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et. Tallene fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et er imidlertid ikke sæ­son­kor­ri­ge­re­de, og det seneste fald i ledigheden er delvist båret af ren sæson, da ledigheden typisk falder i marts og april. Det fulde ledighedsfald kan dog langtfra tilskrives sæsonmønsteret, og genåbning har bestemt sin berettigelse i tallene.

Sidste år dykkede dansk BNP med -2,7%, og 1. kvartal i år har også budt på økonomisk tilbagegang. Men det værste er forbi, og vi forventer, at vi går en utrolig god tid i møde for dansk økonomi. I begyndelsen af marts åbnede store dele af detailhandlen og efterfølgende er genåbningen sket skridt for skridt og tilmed med ekstra turbo. Fra på onsdag står vi i en situation, hvor også restauranter og caféer har tilsluttet sig genåbningen, og her ligger en pæn del af de tabte jobs. Der er dog fortsat restriktioner, som vil lægge låg på ket­chu­p­ef­fek­ten og danskernes forbrug, og genåbningen er på ingen måde kørt helt i mål endnu. Ser vi bort fra sidste års ekstreme udsving, så forventer vi, at de kommende to kvartaler vil at byde på den stærkeste kvartalsvækst i dansk økonomi i 16 år. Vi forventer, at økonomien er tilbage på samme højde som før krisen, i løbet af andet halvår af 2021.

Relaterede artikler