Afdragsfriheden stiger i de danske boliger

I alt har boligejerne realkreditlån for 1.608 mia. kr.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
1 pct. lånet holder stand over 99, mens opsigelsesfristen rykker tættere på

De afdragsfrie lån har igen fået medvind hos boligejerne og fortsætter dermed det seneste års stigende tendens. Det viser dagens tal fra Nationalbanken.

I dag er der afdragsfrie lån i de danske boliger for 733 mia. kr., og det er 62 mia. mere end for et år siden. Ser vi imidlertid på andelen, så er de afdragsfrie lån kun gået marginalt frem. Således står de i dag for 45,6% af boligejernes lån, mens det for et år siden var 43,9%. Dagens tal er sidste gang vi får data for størrelsen på boligejernes afdragsfrie lån, inden Regeringen skal tage stilling til Det Systemiske Risikoråds henstilling målrettet netop afdragsfrie lån. Rådet lægger op til, at de danske boligejere ikke kan optage afdragsfrie lån, såfremt boligens belåningsgrad overstiger 60 pct., hvorfor tallet for de afdragsfrie lån ikke har været så aktuelle som i dag i lang tid.

Det springer i øjnene, at af­drags­fri­he­den igen er på vej frem efter adskillige år med dalende popularitet hos de danske boligejere. Men der er flere elementer, som reducerer en potentiel bekymring, som visse iagttagere måske kan sidde med. Først og fremmest er fremgangen relativt svag, og det er altså ikke sådan at de afdragsfrie lån ligefrem tordner frem. Hertil kombinerer boligejerne i stigende grad af­drags­fri­he­den med en fast rente, som giver en iboende rentetryghed i boligen. Zoomer vi ind på afdragsfrihed kombineret med variabel rente, så fortsætter det sin markante tilbagegang måned efter måned. Endelig er der kommet nye afdragsfrie låntyper på markedet, som henvender sig til de mest robuste boligejere, og det jeg ikke et sekund i tvivl om også med til at puste tallet op.

I alt har boligejerne realkreditlån for 1.608 mia. kr. Det er knap 29 mia. kr. mere end for en måned siden. Sammenlignet med for et år siden er danskernes lån i boligen steget med knap 82 mia. kr., hvilket svarer til en stigning 5,3%. Det er de fastforrentede lån, som driver hele udlånsvæksten og mere til. Det seneste er er de fastforrentede lån gået frem med 111 mia. kr., mens variabel rente er reduceret med 29 mia. kr.

Danskerne låner stadig flere penge i boligen, men farten er moderat og det sætter på ingen måde boligmarkedets ve og vel over styr. En udlånsvækst på omkring 5% er yderst moderat set i lyset af en tid med buldrende aktivitet boligmarkedet og markant stigende priser. Det er i lang overvejende grad boligkøberne, som driver udlånsvæksten, mens eksisterende boligejere er meget til­ba­ge­hol­den­de. På dette centrale punkt adskiller boligmarkedet og gælds­ud­vik­lin­gen sig fra tiden før finanskrisen, som i højere grad var drevet af kreditvækst. Samtidig sker det i alt­over­skyg­gen­de grad indenfor de fastforrentede lån. Dette bidrager til vores syn på de danske boligejere som meget robust.

Boligejerne fremstår generelt robuste. Tvangs­auk­tio­ner­ne er på det laveste 12 og boligejerne viser den stærkeste betalingsevne siden 2008, når vi ser på restancerne, som er den del af ydelsen på re­al­kre­dit­gæl­den, som boligerne ikke betaler. Også gældskvoten, som beskriver danskernes gæld i forhold til indkomsterne, er betragteligt lavere i forhold til i 2009, og ligger aktuelt omkring det laveste niveau i 16 år.

Relaterede artikler