5.400 starter det nye år med at melde sig ledig - og tallet vil stige den kommende tid

Over 5.000 danskere har meldt sig ledige i starten af det nye år. Læs mere, og hold dig opdateret på udviklingen i dansk økonomi i Markedsnyt »

1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Friske tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at 5.401 personer meldte sig ledige i går. Sammenligner vi med tiden inden jul, hvor tallene sidst blev offentliggjort, så har den samlede ledighed taget et hop op. Kort før jul lød ledigheden på omkring 160.000 personer, mens den ifølge dagens tal er på 171.362 personer, som tæller til og med 4. januar.

Det er dog problematisk, at vi ikke ved præcis ved hvordan udviklingen i ledigheden var mellem jul og nytår, og man skal derfor være varsom med at konkludere for hårdt på dagens tal. Vi kan dog nøgternt konstatere at ledigheden er steget med 11.000 siden 20 december, men selv her må vi også tage forbehold for, at vi ikke ved hvor mange der har afmeldt sig ledighed, da disse tal kommer med en dags forsinkelse. Vi kan derved potentielt stå med et andet le­dig­heds­bil­le­de i morgen.

Ser vi fremad forventer vi, at ledigheden vil være højere den kommende tid, som følge af det hårde re­strek­tions­ni­veau vi i øjeblikket står med. Vi havde håbet på, at nedlukningen ville slutte med begyndelsen af det nye år, men måtte også sande, at den realistisk nok ville vare længere. Det blev desværre til en forlængelse, og den lavere økonomiske aktivitet vil sammen med den øgede usikkerhed komme til at koste arbejdspladser.

Selvom vi forventer en højere ledigheden den kommende tid, så er det vigtigt at huske på, at ledigheden traditionelt er stigende i januar og februar. Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets tal tager ikke højde for sæsonudsving, og derfor vil en stigning ikke være overraskende. Det afgørende bliver dog hvor kraftigt stigningen bliver, og om det vil blive mere end normalen.

Dansk økonomi står i en svær tid, og nedlukningen presser i den grad økonomien. På trods af dette komme januar ikke til at ligne marts sidste år. Tilbage i marts meldte næsten 56.000 personer sig ledige, og samlet steg ledigheden med 40.000 personer. I dag står vi et andet sted, hvor der heldigvis stadig bliver slået mange nye jobs op. Det vil være med til at holde en del af le­dig­heds­stig­nin­gen for døren.

2021 får en svær start som følge af den økonomiske nedlukning, og det er vores forventning, at le­dig­heds­tal­le­ne vil pege op den kommende tid. Skal der videre fremgang i økonomien, er det nødvendigt at vi for styr på smitten så økonomien igen kan åbnes op, og på lidt længere sigt er det nødvendigt, at vac­ci­neud­rul­nin­gen fortsætter i det forventede tempo. Det er træls at året starter dårligt, men vi tror forsat på et ganske stærkt 2021 som helhed.

Relaterede artikler