15.844 personbiler trillede over kantstenen hos bilforhandlerne i august – 40% er en opladelig biltype

Det er glædeligt, at opladelige biltyper vinder indpas.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Stigning i danskernes pensionsformue i april på ryggen af grum marts

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra De Danske Bilimportører viser, at der i august blev solgt 15.844 personbiler, hvilket er ca. 2.300 flere end i juli. 

De opladelige biltyper fylder 40% af bilsalget i august, hvilket er en stigning fra de foregående måneder, hvor de opladelige biltyper har fyldt en tredjedel af per­son­bilsal­get. Det er glædeligt, at netop den type biler så småt vinder indpas, og vidner om, at roen har sænket sig efter sidste års usikkerhed om bilafgifterne. Det ganske pæne bilsalg i årets første otte måneder sætter også billedet på, at nedlukninger er fortid samtidig med, at danskerne viser sig købestærke og forbrugslystne.

Ud af det samlede personbilsalg på 15.844 personbiler udgør hybrid- og elbilsalget 40%. Det er højere end i de foregående måneder, hvor de opladelige biltyper har udgjort omkring en tredjedel af bilsalget, hvor de i starten af året udgjorde omkring en fjerdedel. Til forskel fra tidligere måneder, så fylder elbilerne noget mere i salget af de opladelige biltyper i august med ca. 19% af salget, mens hybridbilerne udgør ca. 21%. Med fremtidens bilafgifter på plads, er der stort potentiale for, at fremgangen fortsætter for de opladelige biltyper i tiden frem.

Tager vi et blik på bilsalget henover årets første otte måneder, så er der indtil videre solgt 125.743 personbiler. På samme tid sidste år var der solgt 124.947 personbiler, og det betyder altså bilsalget i år er nogenlunde på niveau med sidste år. Begge perioder har været præget af nedlukninger, hvor bilsalget efterfølgende er blomstret op igen. Der er således ikke tale om noget salgsboom hos de danske bilforhandlere, hvor årene inden krisen bød på et højere bilsalg, end vi ser i øjeblikket.

Der er gode forudsætninger for bilsalget i den kommende tid, hvor mange usik­ker­heds­fak­to­rer er elimineret en-for-en over det seneste års tid. I tillæg bugner danskernes formuer, hvor danskerne har over 1 billion kroner stående op helt almindelige bankkonti. Vi forventer derfor et bilsalg, som fortsætter de pæne takter i den kommende tid.

Relaterede artikler