15. marts lander årsopgørelsen for 2020 fra Skattestyrelsen

Især to tal er vigtigt for mange danskere.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Stigning i danskernes pensionsformue i april på ryggen af grum marts

Mandag den 15. marts får man officielt adgang til sin årsopgørelse for 2020 på skat.dk. Det oplyser Skat­testy­rel­sen i en pres­se­med­del­el­se. De seneste år er der dog åbent for adgang i løbet af weekenden, men om det også bliver tilfældet i år, ved kun Skat­testy­rel­sen. Især to tal er vigtigt for mange danskere, når de åbner deres årsopgørelse for at tjekke resultatet.

For det første har Coronakrisen nemlig betydet, at mange danskere har arbejdet langt mere hjemmefra end de har været vant til, og det påvirker muligheden for at få be­for­drings­fradrag. Man kan nemlig kun trække det antal dage fra, som man reelt pendler. Og der kan derfor vente en kedelig overraskelse, hvis man har pendlet mindre end forudsat, da det så kan give et skattesmæk. I gennemsnit pendler danskerne 44 km om dagen ifølge Danmarks Statistik, og har man fx haft 50 hjem­me­ar­bejds­da­ge i 2020, som der ikke er taget højde for i ens forskuds­op­gø­rel­se, så giver det et skattesmæk på ca. 500 kr. Men har man længere til sin arbejdsplads, fx hvis man pendler fra Ringsted til København og derved tilbagelægger 130 km om dagen, så vil skattesmækket være på ca. 2.700 kr., hvis man har haft 50 hjem­me­ar­bejds­da­ge.

For det andet har landets boligejere nedkonverteret realkreditlån for ca. 225 mia. kr., og derved fået massive ren­te­be­spa­rel­ser. Har man midt i euforien over at have sparet på terminen i budgettet glemt at tilrette sin forskuds­op­gø­rel­se med de nye, lavere renter, så står man altså over for et skattesmæk, når man åbner sin årsopgørelse.

De omtalte skattesmæk kan endda fortsætte til næste år, hvis man ikke sørger for få tilrettet forskuds­op­gø­rel­sen for 2021, da den i udgangspunktet bygger på oplysninger fra 2019.

Så meget koster det at have glemt at tilrette rentefradraget

Hvis man har omlagt et lån på 1 mio. kr. med afdrag fra en rente på 2 til 1 pct. pr. 1. januar 2020, så står man alt andet lige til et skattesmæk på ca. 3.200 kr., hvis man ikke tilrettede sin forskuds­op­gø­rel­se da man omlagde. Omlægningen betyder nemlig, at man sparede ca. 9.700 kr. i renter i 2020. Det betyder samtidig, at ens rentefradrag bliver ca. 9.700 kr. mindre i 2020. Da man ikke kan trække renter fuldt fra i skat, men kun med ca. 33 pct., så betyder det, at man får et skattesmæk på de føromtalte ca. 3.200 kr., når man åbner sin årsopgørelse.

Man finder sine rente- og bi­drags­ud­gif­ter i det lånedokument, som man har underskrevet. Rente- og bi­drags­ud­gif­ter til realkreditlån justeres i felt 483 på forskuds­op­gø­rel­sen. I årsopgørelsen fremgår fradrag for rente- og bi­drags­ud­gif­ter af rubrik 41.

Relaterede artikler