12.000 flere i arbejde sender beskæftigelsen i ny rekord

Det er voldsomt imponerende, at beskæftigelsen for intet mindre end sjette gang i år slår rekord.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen steg knap 12.000 i oktober, når der tages højde for sæson. Det betyder, at beskæftigelsen i Danmark sætter ny rekord med godt 2.895.000 lønmodtagere. Beskæftigelsen er i år alene steget med næsten 120.000 og ligger nu 94.000 højere end før coronakrisen ramte.

Beskæftigelsen hamrer op i ny rekord. Det er voldsomt imponerende, at beskæftigelsen for intet mindre end sjette gang i år slår rekord. Der er virkelig tryk på økonomi og arbejdsmarked. Det er først og fremmest glædeligt, men det giver også næring til en snigende bekymring om, hvorvidt farten er for høj i dansk økonomi. Vi står ikke i en aktuel overophedning, men risikoen er tiltagende.

Høj­desprin­ge­ren i beskæftigelsen var i oktober handel og transport, mens også restauranter og hotel gik pænt frem. Særligt inden for restaurant og hotel kan en ny midlertidig nedtur dog lure i forlængelse af den øgede smitte og højere re­strik­tions­ni­veau. Over de kommende måneder kan vi omvendt forvente at se en stigning i beskæftigelsen forbundet med pandemien som testere, smit­te­o­p­spo­re­re mv. i forbindelse med coronaens genopblussen. I takt med at vi kommer på den anden side af vinteren, forventer og håber vi dog, at der bliver mindre behov for denne type jobs og påvirke beskæftigelsen i nedadgående retning igen fra den gren af beskæftigelsen.

Vi forventer, at beskæftigelsen fortsætter med at vokse. Antallet af jobopslag ligger tårnhøjt, hvor der blev slået næsten 36.000 nye stillinger op i november ifølge Jobindsats. Det er rekordmange nyopslåede stillinger på en enkelt måned, når der tages højde for sæson. Dansk økonomi kører med høj fart, og vinterens høje smitte og øgede restriktioner ser vi mere som bump på vejen, i en ellers tempofyldt økonomi med tiltagende pres på karrosseriet.

Den massive be­skæf­ti­gel­ses­stig­ning har sendt ledigheden mod bunden, som er faldet til det laveste i 13 år med mindre end 90.000 ledige. Den lave ledighed er utrolig positivt, hvor også en del med mindst tilknytning til ar­bejds­mar­ke­det kommer i arbejde. Bagsiden af den medalje er dog, at mange virksomheder i dag melder om mangel på arbejdskraft. I november meldte 42% af byg­ge­virk­som­he­der­ne om mangel på arbejdskraft, mens det var 38% i industrien og 37% hos ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne. Manglen på arbejdskraft ligger på de højeste niveauer, som nogensinde er registreret.

Til næste år forventer vi, at beskæftigelsen stiger fra start til slut med 30.000. Det vil være en mindre be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang end i år, om end stadig mærkbar og pæn fremgang. Den langsommere stigning i beskæftigelsen kommer af, at tempoet i dansk økonomi generelt går ned, hvor økonomiens kapacitet er sat under pres med tiltagende risiko for overophedning.

Relaterede artikler