Virksomhederne efterspørger arbejdskraft på trods af global uro

Der blev i januar slået 22.400 nye stillinger op.

Stort set uændret beskæftigelse

Nye tal fra Jobindsats viser, at der i januar blev slået 22.400 nye stillinger op, når man tager højde for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter den store efterspørgsel efter ny arbejdskraft. Siden midten af 2017 har antallet af nyopslåede stillinger ligget på den gode side af 20.000 hver eneste måned, som vi ellers skal helt tilbage til 2008 for at finde igen.

Vi står i en tid med rekordhøj beskæftigelse og potentialet for yderligere fremgang er så absolut til stede. Efterspørgslen efter ny arbejdskraft fejler i hvert fald ikke noget, hvor nye stillinger stadig bliver slået op i ét væk, som alt andet lige gør det nemmere for ledige at finde et arbejde.

Det er dog ikke det samme som, at virksomhederne imødekommes med den arbejdskraft, som de efterspørger. Det er knap så overraskende i et forløb, hvor beskæftigelsen er rekordhøj og le­dig­heds­pro­cen­ten på et 10-årigt lavpunkt. Dagens tal afslører dog også, at det samlede antal af ledige stillinger det seneste år har fundet sig et stabilt niveau på lige den gode side af 40.000 trods en månedlig tilføjelse på mere end 20.000.

Det høje antal nyopslåede stillinger understøtter den videre stigning i beskæftigelsen, hvor vi forventer en stigning i beskæftigelsen 20.000 i år. Der er dog ikke tale om en be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang med samme hastighed som de sidste år, hvor beskæftigelsen i 2019 står til at stige med 30.000 personer og beskæftigelsen i 2018 steg med næsten 50.000 personer.

Udenlandske risici kan forpurre jobfesten

Dansk økonomi har det godt med en solid vækst. Således har in­du­stri­pro­duk­tio­nen og eksporten vist gode takter, som leverer gode forudsætninger for den fortsatte be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, og jeg er også optimistiske.

Vi kommer dog ikke uden om, at særligt udenlandske risici har imidlertid potentialet til at stikke en kæp i hjulet på be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen og den lave ledighed. Vi er en lille åben økonomi og slipper heller ikke fri for kløerne af en omfattende handelskrig, recession eller Brexit uden en aftale. De kendte risici er droslet ned, men mere ukendte er dukket op, hvor den seneste tid har været påvirket af coronavirus. Kort sagt ser jeg 2020 som et år med fortsat be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang, men med betydelige internationale risici.

Relaterede artikler