Vi arbejdede mindre allerede op til Coronauro - men bagtæppet er solidt

Vi arbejdede mindre i 4. kvartal sammenlignet med kvartalet før.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Rentefald sender antallet af lånetilbud i vejret i ellers normalt stille februar

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik for antal præsterede viser, at vi arbejdede mindre i 4. kvartal sammenlignet med kvartalet før. Således faldt antal præsterede timer med 0,5%, og faldet ses både i den offentlige og private sektor. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se viser midlertidig også, at beskæftigelsen omvendt steg med 0,3% i samme periode.

Faldet i præsterede timer i kombination med flere i beskæftigelse er en smule ærgerlig læsning, da det kan indikere, at der har været mindre behov for arbejdskraft, hvilket stemmer fint overens med en generel vækstnedgang. Dog er det vigtigt ikke at hæfte sig i et enkelt kvartals tal. I et større perspektiv har antal præsterede arbejdstimer og behovet for arbejdskraft nemlig sigtet kraftigt op siden 2013, og vi har trods det enkelte kvartals fald en solid dansk økonomi. Med andre ord står vi med et solidt bagtæppe og rekordhøj beskæftigelse op til Cor­o­navirus­sens hærgen.

Dagens tæl dækker en tid før Coronauroen, som unægtelig kommer til at sætte sig i økonomien og antallet af præsterede timer i 1. kvartal i år. Store dele af den offentlige sektor er lukket ned, og samtidig forventer vi med al tydelighed også, at den private sektor har pil ned. Vi er endnu så tidligt i stadiet med dagligt nye informationer, og man kan alene gisne om de endelige økonomiske konsekvenser. Men som billedet er i øjeblikket, kan det snildt kappe 1%point af væksten i år. For blot nogle uger siden forventede vi dansk BNP-vækst på 1,5%, og det kommer på ingen måde til at ske. Derfor er det også både glædeligt og tiltrængt, at der handles fra politikernes side, hvor de foreløbige tiltag indikerer bredde i at begrænse den negative økonomiske påvirkning af Coronavirussen. Så sent som i går præsenterede regeringen en række initiativer, som både skal imødekomme, at det finansielle system og lå­ne­mu­lig­he­der­ne ikke fryser fast, samt direkte målrettede initiativer, at den enkelte medarbejder ikke bliver afskediget som følge af uroen. Vi forventer, at der er mere på vej, hvilket også bliver nødvendigt. Herudover vil vi også se hjælp fra regeringerne i de øvrige lande akkompagneret af cen­tral­ban­ker­nes lempelser i pen­gepo­li­tik­ken.

Relaterede artikler