Udenlandsk uro preller af på dansk eksport

I årets første 11 måneder er eksporten 7,6% højere sammenlignet med samme periode sidste år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden står bomstille

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at vareeksporten ekskl. skibe, fly, brændsel mv., faldt med marginale 0,3%. Udover at være årets mindste månedlige ændring, så er det en understregning af den generelt høje eksport, som har tegnet 2019 som helhed. I årets første 11 måneder er eksporten 7,6% højere sammenlignet med samme periode sidste år.

Det kan mildest talt siges, at 2019 har været internationalt turbulent år med vækstnedgang, re­ces­sions­frygt, handelskrig og Bre­xit­for­hand­lin­ger. Men dansk eksport virker fuldstændig ligeglad med, hvad der foregår udenfor landets grænser, som er braget i vejret og blevet vækstmotoren i dansk økonomi. Det er især me­di­ci­na­lin­du­stri­en og eksporten af maskiner, som trækker op. Så vi kan ovenpå et turbulent år prise os lykkelige for at have en mindre konjunk­tur­føl­som eksport med medicin og vind­møl­le­pro­duk­tion som trækdyr.

Eksporten af kemikalier og kemiske produkter, som inkluderer medicin, er i år godt 20% højere end i samme periode sidste år. Varegruppen står for mere end halvdelen af den samlede eksportvækst i 2019. Herudover er også eksporten af maskiner, herunder vindmøller, steget mærkbart og står for det næsthøjeste vækstbidrag.

De imponerende takter fra eksporten bidrager til, at be­ta­lings­ba­lan­cen, som er et udtryk for landets opsparing, er stærkt positiv. Således lød den på 19,4 mia. kr. i november og lyder samlet for året nu på 187,5 mia. kr.

USA læner sig op ad Tyskland som vores største eksportmarked

Den seneste tid har det særligt været eksport rettet mod USA, som er steget. I årets første 11 måneder er eksporten steget med mere end 38% til USA sammenlignet med sidste år. Det er særligt medicin, som i stigende grad sendes over Atlanten. Tyskland har siddet tungt på tronen som vores største eksportmarked, men det er en titel som trues. For anden måned i streg kliner den danske eksport til USA sig op ad vores eksport til naboerne mod syd.

Vi ser ind i et år, hvor eksporten vil være en mindre vækstfaktor i dansk økonomi sammenlignet med året, vi forlader. Vi forventer ikke, at eksporten vil være Danmarks vækstmotor, men derimod pri­vat­for­bru­get, hvor det danske forbruger er stillet rigtig stærkt i øjeblikket. Selvom vi i Danmark kan bryste os af en solid eksport og en generelt mod­stands­dyg­tig økonomi, må vi også se i øjnene, at der ligger nogle iboende risici, som allerede i mere eller mindre grad har sat sit præg på markederne. Danmark er en lille åben økonomi, og er derved dybt afhængig af situationen på vores eks­port­mar­ke­der, og vi vil blive ramt, hvis det udenlandske uvejr for alvor folder sig ud. Risiciene, som især tæller handelskrig og risiko for vækstnedgang, har tyngden til at skubbe betydeligt til dansk økonomi.

Relaterede artikler