Stort set uændret beskæftigelse

I årets første 11 måneder er der kommet 28.195 flere i arbejde.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Stort set uændret beskæftigelse

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for løn­mod­ta­ger­be­skæf­ti­gel­sen, som viser, at der i november var et stort set uændret antal lønmodtagere i beskæftigelse. I november faldt beskæftigelsen med 226 personer, som er i den helt marginale ende, og det er oven på fem måneder, hvor beskæftigelsen er gået frem med knap 12.000. Der er nu tale om, at 2.795.748 lønmodtagere er i beskæftigelse i Danmark.

Alene i 2019 er der i årets første 11 måneder kommet 28.195 flere i arbejde. Vi har i en længere periode forventet en stigning på 30.000 for året som helhed, og den be­skæf­ti­gel­ses­for­vent­ning ser ud til at kunne holde fint stik, når decembertallet lander om en måned.

For anden gang i år præsterer beskæftigelsen at falde, men det er i den helt marginale ende. Det meget lille fald i beskæftigelsen i november tillægger jeg ikke stor værdi. Helt generelt har der i Danmark aldrig været så mange, som kan trække i arbejdstøjet hver morgen, som er tilfældet i øjeblikket. Det stor dog alligevel klart, at fremgangen ikke er lige så kraftig som tidligere. Det er ikke overraskende med så et langt et opsving.

I 2017 og 2018 lød be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen på omkring 45.000, og den lavere jobfremgang i dag er helt naturlig i takt med, at der bliver færre ledige hænder. Be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen understøttes midlertidig af en øget arbejdsstyrke som følge af reformer, der hæver efterløns- og pen­sions­al­de­ren samt tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Hertil står del­tids­be­skæf­ti­ge­de for en pæn del af be­skæf­ti­gel­ses­stig­nin­gen de senere år.

Efterspørgslen efter arbejdskraft er bundsolid, og vi forventer at yderligere 20.000 kommer i arbejde i år. Sidste år blev der ifølge Jobindsats samlet slået mere end 260.000 ledige stillinger op, og den høje efterspørgsel efter arbejdskraft er varet året ud. Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til et nyt år med be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der i sigte, om end det bliver med en mindre afstand, end vi har været vant til i de foregående år. Det går i bund og grund godt i dansk økonomi, og samtidig understøttes be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen af en øget arbejdsstyrke.

Den fortsatte be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang står dog ikke mejslet i sten. Markante udenlandske risici tegner usik­ker­heds­mo­men­ter­ne for dansk økonomi og ar­bejds­mar­ke­det, hvor særligt handelskrig, Brexit og vækstafmatning hos vores tættest forbundne økonomiske lande kan give anledning til endnu panderynker. Nok er dansk økonomi ganske solid med en mindre konjunk­tur­føl­som eksport, men som en lille og åben økonomi er vi i høj grad påvirkede af, hvordan det går i resten af verden. De udenlandske risici, som er droslet ned på det seneste, er af en stør­rel­ses­or­den, at det kan stikke en kæp i hjulet på dansk økonomi og vende be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang til tilbagegang.

Relaterede artikler