Stigende erhvervstillid er godt nyt, men situationen er stadig skrøbelig

Selvom stigningerne bestemt er glædelige, kommer de på en billig baggrund.

Beskæftigelsen i byggeriet falder - sendt 1 år tilbage med ét slag

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den stiger fra 84,3 til 87,2, og det er nu fjerde måned med stigninger. Selvom stigningerne bestemt er glædelige, kommer de på en billig baggrund, da vi kommer fra et lavt udgangspunkt. Før Coronakrisen indtraf, befandt er­hverv­stil­li­den sig på et niveau omkring de 100, og vi er derfor stadig langt fra tilbage til en normal situation, og det vidner netop om, hvor skrøbelig situationen er i øjeblikket.

Dele af erhvervslivet har været påvirket af lokale restriktioner i store dele af måneden, blandt andet i ho­ved­stads­om­rå­det, og de restriktioner har unægteligt kunne mærkes på økonomien, og er naturligvis en del af forklaringen på det dårlige humør.

Mange virksomheder har dog ikke været påvirket af re­strik­tio­ner­ne før den 18. september. Data er baseret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, hvor 70 procent af besvarelserne er indsamlet inden den 10. september. Det betyder, at der for langt det meste af landet ikke var nogle restriktioner gældende på ind­sam­lings­tids­punk­tet. Derfor burde de fleste besvarelser være upåvirkede, men det kan ikke afvises, at nogle virksomheder måske har svaret ud fra forventningen om kommende restriktioner, hvilket har trukket ned i deres vurdering af den nuværende situation.

Det er ikke kun herhjemme, at humøret i erhvervslivet halter. Andre steder i Europa har man også set luften gå af ballonen, og f.eks. PMI-indeksene viser, at opsvinget mister momentum. Situationen er både i ud- og indland meget skrøbelig i øjeblikket, og mange virksomheder står i en svær tid.

Detailsalget holder et imponerende højt humør trods coronakrisen, og tilliden er endda stigende. Det gode humør kommer fra en stigning i den faktiske omsætning. Niveauet er højt og tilbage på niveauet fra før krisen. Det er der absolut intet overraskende i, da vi også har oplevet et detailsalg i et imponerende comeback de seneste måneder.

I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne stiger humøret en lille smule, men der er fortsat meget langt til et ligefrem godt humør. Her er blandt andet hoteller, restauranter, rejsebureauer og luft­farts­bran­chen, som har været særligt hårdt ramte af coronakrisen og de seneste restriktioner. At ser­vi­ce­bran­chen stadig er langt fra sit gamle humør, vidner om, at pri­vat­for­bru­get langt fra er tilbage for fuld kraft, til trods for det stærke detailsalg.

I industrien går humøret en spids tilbage, og netop in­du­stri­er­hver­ve­ne har vi et øget fokus på i den kommende til.  Det er betryggende, at humøret er nogenlunde tilbage på niveauet fra før krisen, men med små tilbagegange de sidste par måneder vidner det om hvor skrøbelig tiden er. Industrien bærer på risikoen for, at det bliver en bredere og dybere krise end først antaget. Indenfor bygge- og anlæg fortsætter tilliden med at stige, hvilket vi ikke ser som nogen større overraskelse med et boligmarked i fin form og droppede anlægslofter i kommuner og regioner.

Fremadrettet forventer vi, at der er yderligere stigninger i vente for er­hverv­stil­li­den. Men det afhænger ikke mindst af, at smit­tespred­nin­gen ikke stiger yderligere, at danskerne tør bruge penge, og at udviklingen udenfor landets grænser bedres. Der hersker dog ingen tvivl om, at det er en skrøbelig tid, og vi ser det i øjeblikket mere sandsynligt, at vi bliver nødsaget til at nedjustere vores prognose for dansk økonomi, fremfor at vi skal opjustere.

Relaterede artikler