Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

Benzinprisen er faldet med ca. 15 pct. siden årets start.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

I en netop offentliggjort pres­se­med­del­el­se har Skatterådet meddelt, at de nedsætter ki­lo­me­tertak­sten på det populære be­for­drings­fradrag fra 1,96 kr. til 1,90 kr. Satsen gælder for transport på mellem 25 og 120 km om dagen. For transport på mere end 120 km om dagen er satsen også nedsat fra 0,98 kr. til 0,95 kr.

Det er især de faldende benzinpriser, som får Skatterådet til at sænke ki­lo­me­tertak­sten, og som altså har indvirkning på danskernes be­for­drings­fradrag. En liter benzin kostede ved indgangen til 2020 ca. 11,60 kr.* og bundede i slutningen af april på ca. 8,70 kr.* I dag koster en liter benzin ca. 9,90 kr.* Skatterådet fastsætter taksten for det kommende år i november måned via et skøn over bl. a. prisen på benzin og ved­li­ge­hol­del­se. 

Rammer især de vest- og sydsjællandske kommuner

En lavere kilometertakst rammer især pendlere i de vest- og sydsjællandske kommuner, da det er dem der, ifølge Danmarks Statistik, pendler længst mellem deres bopæl og arbejdsplads, hvor de i gennemsnit tilbagelægger ca. 61 km om dagen.

Det giver i bund og grund god mening, at Skatterådet nedsætter be­for­drings­fradra­get, når prisen på brændstof er faldet med næsten 15 pct. siden starten af året. Faldet i benzinprisen svarer til, at en person der kører 25.000 km om året i sin bil rundt regnet sparer ca. 2.500 kr.**, hvis man tanker til 9,90 kr. pr. liter i stedet for 11,60 kr. pr. liter.

* Kilde: Listepris hos Circle K for miles95. Afrundet.

** Det er antaget, at bilen kører 17 km pr. liter benzin. Afrundet.

Relaterede artikler