Rekordstigning i arbejdstiden i 3. kvartal - indhenter dykket fra 2. kvartal

Stigningen i 3. kvartal svarer til 5,7%

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne arbejdede 53 mio. flere timer i 3. kvartal sammenlignet med kvartalet før. Det svarer eksakt til dykket i 2. kvartal, hvor coronakrisen satte sit tydelige præg på dansk økonomi. I alt blev der arbejdet 972 mio. timer i Danmark i 3. kvartal.

Stigningen i 3. kvartal svarer til 5,7%, hvilket er rekord i de 25 år, som statistikken går tilbage. Re­kord­s­tig­nin­gen er dog alene kommet i hus på baggrund af et tilsvarende stort dyk i kvartalet før, hvor arbejdstiden faldt med 5,4%. Også 1. kvartal faldt arbejdstiden, og summer vi det hele sammen, betyder det, at der fortsat arbejdes 1,3% mindre end før krisen.

Danskerne samlede virkelig ar­bejds­hand­sker­ne op igen i 3. kvartal, og vi taler om en vild stigning i arbejdstiden. Genopretningen buldrede frem henover sommeren, hvor økonomien igen tog fart, ledigheden tog et mærkbart fald, og mange vendte tilbage til jobbet efter endt løn­kom­pen­sa­tion. Det ser vi tydeligt og glædeligt reflekteret i antallet af præsterede timer i Danmark. Midt i euforien må vi dog minde os selv om, at ledigheden fortsat er på et forhøjet niveau, og samtidig giver den aktuelle situation med høj smitte og et mærkbart øget re­strik­tions­ni­veau anledning til ny le­dig­heds­stig­ning og fald i arbejdstiden over den kommende tid.

 

De seneste kvartalers massive udsving i antal arbejdstimer er størst indenfor det private. I årets første to kvartaler dykkede arbejdstiden med 7,9% for derefter at stige med 6,1% i 3. kvartal. I det offentlige lyder ændringen i arbejdstiden i samme perioder på -3,2% og 4,8%. Ser vi på de enkelte erhverv, var der fremgang i samtlige i 3. kvartal.

 

Tager vi et fremadskuende blik, så forventer vi, at den samlede arbejdstid vil være tæt på uændret i 4. kvartal. Det kommer på baggrund af en ganske stærk begyndelse på kvartalet med en gennemsnitlig højere beskæftigelse end kvartalet før, mens også udbetaling af feriepengene satte ekstra skub i flere dele af økonomien i oktober. Det løft forventer vi dog vil blive holdt i skak af den trinvise stigning i smitten og tilsvarende re­strik­tions­ni­veau, hvor vi her mod slutningen af året står i en delvis nedlukning igen. Det vil sætte sig i en højere ledighed over den nærmeste periode, og vi indstiller os også på et nyt fald i arbejdstiden i det næste kvartal. Vi ser dog ikke tilsvarende dyk som i begyndelsen af krisen, da økonomien generelt er væsentligt anderledes ramt i dag.

Med dagens tal er også opgjort den samlede lønsum, som løb op i 295 mia. kr. i 3. kvartal. Det er en stigning på 1,8% i forhold til kvartalet før, som dog sker på baggrund af et fald på 1,8% kvartalet forinden. Den samlede lønsum er nu på niveau med før krisen, hvilket er yderst glædeligt og positivt for pri­vat­for­bru­get. Lønsummen har ikke overraskende været påvirket gennem krisen, hvor ledigheden er sendt op og i flere tilfælde har flere oplevet nedgang i arbejdstid og løn. Der er ingen tvivl om, at udsving påvirker pri­vat­for­bru­get, men når alt kommer til alt er vi ganske fortrøst­nings­ful­de for pri­vat­for­bru­get. Lønsummen har generelt oplevet mindre udsving end i arbejdstiden, blandt andet på baggrund af løn­kom­pen­sa­tions­ord­nin­ger, og vi er tilbage på niveauet fra før krisen. Glædeligt.

Relaterede artikler