Regeringen varsler BNP-fald på mellem 3% og 6% i 2020

Der hersker ingen tvivl om, at det lige her og nu står tragisk til i dansk økonomi.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Regeringen varsler BNP-fald på mellem 3% og 6% i 2020

Regeringen har her til formiddag offentliggjort scenarier for dansk økonomi i forbindelse med Coronakrisen. Her melder finansminister Nicolai Wammen, at vi ser ind i et år med fald i BNP på mellem 3% og 6% og efterfølgende genopretning. Dagens scenarier kommer i forlængelse af og læner sig op ad tidligere udmeldte scenarier fra blandt andet Nationalbanken og Vismændene. I betragtning af det store udfaldsrum for økonomien, kan man kan ligefrem sige, at der er tæt på konsensus mellem de tre enheder.

Der hersker ingen tvivl om, at det lige her og nu står tragisk til i dansk økonomi, hvor økonomien skrumper sig sammen i en hastighed, vi ikke har været vidne til før. I hele træskolængder deler vi sce­na­ri­e­be­tragt­nin­ger­ne, hvor vi i vores prognoser ser ind i en et år, som byder på et fald i BNP på mellem 3% i det mildeste scenarie og 7% i det værste scenarie. Med et afsæt i en solid og robust økonomi inden Coronakrisen sammen med de mærkbare hjælpepakker, som endnu ikke er færdige, så er vi nogenlunde fortrøst­nings­ful­de og tilegner det mildeste scenarie den marginalt største sandsynlighed. Der er dog ingen tvivl om, at udfaldsrummet er det største i mands minde, og der skal ikke ændres mange ting, før vi står i det værre scenarie – og også mere langvarigt end det, som Regeringen lægger op til i dag.

Den seneste måneds tid er der fra politisk side indført adskillige tiltag, som skal afbøde krisen i så muligt omfang og sørge for, at så få virksomheder som muligt må dreje nøglen om, og så få lønmodtagere som muligt mister arbejdet. Lægger vi kom­pen­sa­tio­ner­ne, som er den egentlige økonomiske håndsrækning, sammen med udlån og garantier, så taler vi om et ganske anseeligt beløb, som løber op i mere end 10% af BNP. Det gør en forskel, men alligevel er vi overbeviste om, at der kommer mere. Fi­nans­mi­ni­ste­ren meldte desuden ud til pressemødet, at man allerede i dag mødes med de øvrige partier i Folketinget for at drøfte et eftersyn af de allerede etablerede hjælpepakker. Det er kun fornuftigt, da vi står i en tid, hvor tingene hurtigt ændrer sig, og det samme skal de økonomiske håndsrækninger. Med dagens udmelding er der også taget initiativ til en ny låneordning for små- og mellemstore virksomheder for at styrke likviditeten for visse dele af erhvervslivet.

Næsten 1.500 meldte sig ledige i går

Dagens udmelding kommer i samme sekund, som antallet af nytilmeldte ledige bliver offentliggjort. I dagens tal viser det sig, at 1.468 personer meldte sig ledige i går, og således har på den gode side af 5.000 meldt sig ledige alene i de seneste tre dage op mod påske. Ledigheden stiger i et langsommere tempo, men der er fortsat tale om store tal

Der er imidlertid også en del, som afmelder sig ledighed, men altså ikke et antal, som overhovedet kan hamle op med nytilmeldinger. Det betyder, at ledighedskøen er braget op over den seneste måned. Fra og med 10. marts, hvor Mette Frederiksens første gang meldte ud om at store dele af landet ville lukke, er køen af ledige steget med mere end 45.000 personer. Det er en mildest tal enorm stigning i ledigheden. Til sammenligning steg ledigheden med omkring 10.000 personer, da det var på sit højeste under den finansielle krise. Det var vel at mærke også en længere recession, end hvad der er i sigte i forbindelse med Coronakrisen. Det høje antal i stigningen af ledige sætter en tyk streg under behovet for økonomisk håndsrækning fra politisk side.

Relaterede artikler