Nye ledighedstal varsler grum tid

Antallet af nytilmeldte ledige er braget i vejret den seneste uges tid.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Stort set uændret beskæftigelse

Regeringen har som led i at kunne følge Cor­o­navirus­sens påvirkning på økonomien taget det glimrende initiativ, at man dagligt vil offentliggøre antallet af stil­lings­op­slag og nytilmeldte ledige. I dag er statistikken offentliggjort for første gang, og det er på ingen måder ikke rar læsning. Statistikken viser, at antallet af nytilmeldte ledige er braget i vejret i løbet af den seneste uges tid sammenlignet med det, vi normalt ser. Alene i denne uge er der mandag og tirsdag tilmeldt henholdsvis 6.987 og 3.995 nye ledige, hvilket er lidt mere end tre gange så mange som gennemsnittet for tilsvarende dage i de senere år. Og det kommer i forlængelse af slutningen af sidste uge, som også bød på flere nytilmeldte ledige end normalt.

Ledighedskøen stiger med en voldsom fart. Vi må sande, at det desværre ikke kommer som nogen stor overraskelse, hvilket naturligvis også ligger bag initiativet med at offentliggøre tallene på daglig basis. Dansk økonomi er godt på vej til at blive ramt i et ikke uvæsentligt omfang som følge af Coronakrisen, og vi vil se ledigheden stige over den kommende tid, som vil gå hånd i hånd med recession. En ting kan dog siges med sikkerhed, og det er, at antallet af nytilmeldte ledige ville have lydt endnu højere, såfremt man ikke allerede havde handlet fra politisk side. De politiske initiativer vil afbøde en del af det igangværende og forestående slag til økonomien, hvilket vil bidrage til at bringe økonomien hurtigere på fode igen. Vi vil dog unægtelig komme til at se en markant stigning i ledigheden i den kommende periode.

Der er den seneste tid indført en række af tiltag fra politisk side for at begrænse antallet af afskedigelser. I dag har man præsenteret en pakke om kompensation til virksomhederne, hvor der er tale om ganske høje 40 mia. kr., svarende til 1,7% af BNP. Det skal medvirke til, at så få virksomheder som muligt må dreje nøglen om, som afledt også vil føre til, at færre mister deres arbejde. Herudover har man også indført tiltag fokuseret direkte på lønmodtagerne, herunder løn­kom­pen­sa­tion ved at undgå at afskedige og i stedet sende hjem.

Med initiativet om dagligt at offentliggøre omfanget af nyledige vil regeringen i langt højere grad have en føling med det igangværende og forestående økonomiske slag fra Coronavirussen. På den baggrund er man så også i stand til bedre at kunne dosere fi­nans­po­li­tik­ken, hvor handlingerne i denne tid skal gå forud for nøgletallene. Den dystre læsning i le­dig­heds­tal­le­ne kommer til at fortsætte, men vi skal også minde os selv om, at der endnu kun er tale om en enkelt uges ledighedstal at konkludere på. Det er i sig selv begrænset, men det risikerer at koste, hvis man venter med handlinger.

Relaterede artikler