Ny pukkel af ledighedstilmeldinger i starten af august - men afmeldinger holder ledighedskøen i skak

I går bød på det fjerdehøjeste antal nytilmeldte ledige i fire måneder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at 3.823 personer meldte sig ledige i går, som var den første hverdag i august. Særligt under coronakrisen har vi frygtet netop de her overgange til den næste måned, og alene på de tre første dage i august har nu op mod 7.300 meldt sig ledige. Det er bestemt i den højere ende. Siden april har i gennemsnit mere end 5.700 meldt sig ledige på den første hverdag efter et månedsskifte under coronakrisen. Det er i runde tal næsten 6 gange så mange personer i forhold til månedernes øvrige dage.

I går bød på det fjerdehøjeste antal nytilmeldte ledige i fire måneder. Det er især i forbindelse med må­neds­skif­ter­ne, vi ser de her pukler af nytilmeldte ledige. Under coronakrisen har vi med ængstelighed haft øjnene fokuseret på de her ledighedstal ved månedsskiftet, og det kommer vi også til at fortsætte med som minimum over de kommende måneder.

Den foreløbig gode nyhed her i begyndelsen af august er imidlertid, at der tilsvarende er en hel del, som også afmelder sig ledighed. Og det holder altså foreløbig de relativt mange nytilmeldinger i skak, således at den samlede ledighedskø er nogenlunde uændret. Der kan dog endnu nå at ske noget over de kommende dage. Vi forventer overordnet, at pilen på ledigheden fortsat peger op den kommende tid, da coronakrisen ikke er overstået endnu.

De seneste nytilmeldte ledige, forventer vi, særligt er trukket af afskedigede medarbejdere tidligere under coronakrisen, men som altså først melder sig ledige nu på grund af længere op­si­gel­ses­vars­ler. Man kan ligefrem tale om et efterslæb af ledige. Samtidig er der i dag væsentligt færre personer hjemme med løn­kom­pen­sa­tion, hvor mange formentlig er vendt tilbage i arbejde, men næppe alle. Derfor ser vi også visse af dem melde sig ledige både nu og over den kommende periode. På et tidspunkt var antallet på løn­kom­pen­sa­tion helt oppe i nærheden af 250.000 personer, og i dag er vi ikke i nærheden af det antal.

Vi forventer, at endnu flere kommer til at melde sig ledige over de kommende måneder. For det første har vi endnu i vente at se, hvordan udfasningen af løn­kom­pen­sa­tio­nen kommer til at træde fuldt igennem i omfanget af ledige. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der også er visse personer, som har mistet arbejdet og tidligere været i løn­kom­pen­sa­tion, som optræder i de her tal ved indgangen til august. Samtidig ser vi ikke coronakrisen, som færdig med at massere sig bredere ud i økonomien. Det vil over den kommende periode resultere i afskedigelser i de erhverv, som ikke har været de først og hårdest ramte. Fælles er, at vi vil se virksomheder trække en streg i sandet og forholde sig til den nye virkelighed, hvor slutresultatet visse steder kan blive at afskedige medarbejderne.

Coronakrisen er langtfra afblæst, og den kommende tid bliver skrøbelig for økonomien. Skærer vi dog alligevel igennem det dystre billede, så fastholder vi den forsigtige optimisme med forventningen om fornyet fremgang allerede senere i år - også på ar­bejds­mar­ke­det. Men risikoen for, at krisen bider sig fast med høj ledighed i en lang periode, er intakt. En af de største risici skal vi finde i, at pri­vat­for­bru­get risikerer at stå i stampe. Derfor er det vigtigt, at udbetalingen af feriepenge får power. Herudover er en stor risiko for dansk økonomi, hvordan det kommer til at gå i verden omkring os, og kommer vi til at opleve en eksport i langvarig nedgang, så vil det koste danske arbejdspladser og længere genop­ret­nings­tid for dansk økonomi. En dyb recession i Danmark sker i øjeblikket, og nu handler det om, at den ikke skal være langvarig. Vi fastholder optimismen om et kortvarigt tilbageslag, men risikoen for en langvarig krise er så absolut til stede.

Relaterede artikler