Ny økonomisk håndsrækning til virusramt økonomi - positivt for både økonomien og den enkelte

Nyt markant tiltag for at begrænse de økonomiske effekter af coronavirussen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ny økonomisk håndsrækning til virusramt økonomi - positivt for både økonomien og den enkelte

Der er netop offentliggjort nyt markant tiltag for at begrænse de økonomiske effekter af coronavirussen. Det nye tiltag fokuserer benhårdt på, at så få som muligt lønmodtagere afskediges. Således kommer alle virksomheder uanset branche, der står over for at skulle afskedige mindst 30 procent af medarbejderne eller mere end 50 ansatte, til i de kommende tre måneder at kunne få refunderet 75 procent af lønudgiften - dog op til et maksimum beløb på 23.000 kroner. Der er desuden en række kriterier, som virksomhederne løbende skal leve op til. Samtidig skal lønmodtagerne give afkald på fem feriedage, hvilket dog må være klart at foretrække frem for at miste sit arbejde.

Det her er ikke alene et positivt tiltag for økonomien, men også glædeligt for den enkelte, da det kommer til at reducere omfanget af afskedigelser, om end det ikke elimineres. Det giver virksomhederne bedre muligheder for se tiden an for en periode. Ser vi på den seneste uges mange stribe af tiltag, så skal de på alle måder hilses velkommen. Økonomien vil unægtelig blive negativt ramt, som betyder, at mange virksomheder og ansatte går ind i en stresset periode. Tiltagene skal netop afbøde og resultere i, at færre medarbejdere mister deres arbejde, og færre virksomheder må dreje nøglen om.

Vi forventer, at Danmark rammer ind i recession som følge af coronavirussen. Sidst vi havde recession var i 2009, så det er en alvorlig situation og langt fra noget, der ligefrem sker hvert andet år. Væksten kommer til at halte gevaldigt i indeværende kvartal og vil trække dybe spor ind i 2. kvartal. Det er dels et resultat af, at produktionen er sat ned, og dels et resultat af der vil være en periodevis og markant mindre efterspørgsel både fra danskerne og udlandet. Vi forventer, det bringer Danmark i teknisk recession i første halvår, og først mod slutningen af året ser vi, at økonomien kommer nogenlunde på fode igen. Og hvor hurtigt den kommer det, er delvist afhængig af de vilkår, som aktuelt er i gang med at blive etableret fra politisk hold.

Det er yderst positivt, at man fra politisk side er hurtigt ude for at imødekomme det negative slag. På den måde får man så vidt muligt inddæmmet en del af den tåge, som omkranser udsigterne for økonomien, som ellers vil betyde an­sæt­tel­ses­stop og i flere tilfælde afskedigelser. For nuværende forventer vi en vækst for året, som vil være den laveste siden 2012 og kun lige krybe sig i positivt territorium. Dermed er der udsigt til at blive skåret mere end 1%point af vores vækstprognose fra januar.

Ikke alene den danske, men hele den globale økonomi er udsat, hvilket de seneste ugers heftige udsving på de finansielle markeder vidner om. Som lille åben økonomi er Danmark i høj grad påvirket af, hvordan vores eksportlande påvirkes af coronavirussen, og i hvor lang en periode. Danmark er midlertid ikke eneste land, hvor der gives en økonomisk håndsrækning fra politisk side, eftersom coronavirussen vil give et massivt stød til den globale økonomi. Også fra cen­tral­ban­ker­nes side er der kastet redningskranse ud ved at lempe pen­gepo­li­tik­ken. Hos Nationalbanken herhjemme har man etableret en ekstra ud­låns­fa­ci­li­tet for at opretholde et så flydende finansielt system som muligt i en svær økonomisk periode.

Relaterede artikler