Ny økonomisk håndsrækning på vej - positivt for virksomhed og medarbejder

Kompensation for faste udgifter.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ny økonomisk håndsrækning på vej - positivt for virksomhed og medarbejder

Regeringens stribe af initiativer for at begrænse de økonomiske effekter af Coronavirussen tilføjes nu yderligere. Netop er præsenteret kompensation for fast udgifter til virksomheder, som oplever et fald i omsætningen på mindst 40%. Herudover præsenteres en kom­pen­sa­tions­ord­ning for selvstændige, som oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som følge af Corona. Kompensationen er 75% af om­sæt­nings­ta­bet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Fi­nans­mi­ni­ste­ren nævnte hertil på pressemødet, at der er tale om en samlet stør­rel­ses­or­den på 40 mia. kr. Det er en ganske betragtelig størrelse og svarer til i omegnen af 1,7% af BNP.

Dagens tiltag fokuserer benhårdt på, at så få virksomheder som muligt må dreje nøglen om som følge af Coronakrisen. Der er således ikke alene tale om udskudte betalinger for virksomhederne, men også om kompensation. Det er positivt og har den helt naturligt afledte effekt, at også færre mister deres arbejde som følge af, at færre virksomheder må dreje nøglen om eller opleve væsentligt omsætningstab. Dagens initiativ skal hertil ses i sammenhæng med tidligere initiativer målrettet lønmodtagerne og at så få som muligt mister arbejdet, herunder løn­kom­pen­sa­tion. Vi kommer ikke udenom, at Cor­o­navirus­sens hærgen vil gøre ondt på økonomien, hvor vi forventer en aktuel recession i Danmark og stigende ledighed til følge. Hvor meget og hvor dybt er endnu uvist, og det er netop styrken og længden, som forsøges inddæmmet i såvidt muligt omfang. Derfor er rækken af tiltag på alle måder positive, hvor man hurtigt, agilt og bredt reagerer i en tid, hvor mange virksomheder, ansatte og det finansielle miljø går en stresset periode i møde.

Ikke alene den danske, men hele den globale økonomi er udsat, hvilket de seneste ugers heftige udsving på de finansielle markeder vidner om. Som lille åben økonomi er Danmark i høj grad påvirket af, hvordan vores eksportlande påvirkes af coronavirussen, og i hvor lang en periode. Danmark er midlertid ikke eneste land, hvor der gives en økonomisk håndsrækning fra politisk side, eftersom coronavirussen vil give et massivt stød til den globale økonomi. Også fra cen­tral­ban­ker­nes side er der kastet redningskranse ud ved at lempe pen­gepo­li­tik­ken. Også hos Nationalbanken herhjemme har man etableret en ekstra ud­låns­fa­ci­li­tet for at opretholde et så flydende finansielt system som muligt i en svær økonomisk periode.

Relaterede artikler