Mindre stigninger i ledigheden

Ledigheden er steget en lille smule de sidste to uger.

Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Ledigheden er steget en lille smule de sidste to uger. En stor del af forklaringen i denne stigning kommer af, at vi i sidste uge havde et månedsskifte. Alene den 1. oktober var der 6.849 nytilmeldte ledige. Med sidste uges le­dig­heds­stig­ning er ledigheden nu 23.255 personer højere end før krisen. Når ledigheden ikke stiger mere skyldes det, at der også er mange som kommer i arbejde.

Vi har de sidste måneder set frem til den første i måneden med stor nervøsitet, da vi ved der kommer store pukler af nytilmeldte ledige i de dage. Sidste uge var ingen undtagelse, og det er træls at se ledigheden stige. Både for den enkelte og for samfundet er det et tab, når jobbet bliver tabt.

Det er ærgerligt, at ledigheden er steget de sidste par uger, men jeg er på den anden side heller ikke synderligt overrasket. Mange danskere har længere op­si­gel­ses­vars­ler, og det betyder, at tiden fra fyring til le­dig­heds­til­mel­ding sagtens kan tage nogle måneder.

Ser vi fremad, forventer vi desværre, at ledigheden vil stige yderligere. Mange virksomheder står i en ny økonomisk virkelighed med en verdensøkonomi i et lavere gear og restriktioner som følge af smit­tespred­nin­gen. Det vil medføre, at mange virksomheder står i en trimmeperiode, hvor antallet af medarbejdere skal tilpasses til den nye situation.

Man har fra politisk side prøvet at afbøde de værste slag til ar­bejds­mar­ke­det med kompensation for faste omkostninger samt job­de­le­ord­nin­ger. Selvom ordningerne vil holde hånden under nogle jobs, vil det langt fra kunne redde alle.

Det er en usikker tid for dansk økonomi, og usikkerheden forsvinder ikke rundt om hjørnet. Nye smittebølger har både i ind- og udland betydet genindførsel af restriktioner, og det presser økonomierne. Skal dansk økonomi hurtigt igennem denne krise, så vil det være afgørende, at forbrugerne holder gang i hjulene, og heldigvis har rigtig mange danskere valgt at hæve deres feriepenge. Det afgørende bliver dog om forbrugerne går ud og bruger pengene og ikke lader dem hobe sig op på bankkontoen.

Relaterede artikler