Lidt færre børn kom til verden i 2019

Det blev i gennemsnit til 1,7 levendefødte børn pr. kvinde i 2019.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Sidste uges rentefald sparker konverteringsbølgen op på 72 mia. kr.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at når kvinder i Danmark sætter børn i verden, så blev det i gennemsnit til 1,70 levendefødte børn pr. kvinde i 2019. Det er lidt lavere i forhold til 2018, hvor tallet var 1,73 levendefødte børn pr. kvinde. Den samlede fertilitet angiver antallet af levendefødte, som en kvinde vil få, hvis hun i løbet af sin fertile periode føder, som kvinderne i de enkelte aldersgrupper fødte i dette år.

Det er naturligvis glædeligt, når et lille barn kommer til verden, også selvom tallet er lidt lavere i 2019 i forhold til 2018, og værdien i at have børn kan ikke gøres op i penge. Men når det er sagt, så fylder et barn også i økonomisk forstand i et nybagt forældrepars budget med udgifter til fx børnepasning, barnevogn og tøj, og man kan derfor let miste overblikket.

Børneopsparing er en gave til barnet

En af de ting som hurtigt kan ryge i glemmebogen, er bør­ne­op­spa­rin­gen. Den er dog god at huske på. For jo tidligere man kommer i gang med bør­ne­op­spa­rin­gen, jo flere penge er der til barnet, når det skal ud at stå på egne ben. En månedlig opsparing på 250 kr. om måneden i 18 år bliver til næsten 59.000 kr.*, hvis de står kontant. Og renter og afkast er skattefrie.

Mange bør­ne­op­spa­rin­ger er placeret på traditionelle konti i banken. Det tyder på, at langt de fleste forældre er meget forsigtige, når det gælder barnets penge. For nogen vil det også være det oplagte valg, især hvis der er kort tid til pengene skal udbetales, men mange tænker måske ikke over, at pengene faktisk godt kan investeres.

Men er det nu klogt at investere en børneopsparing? 

Anbefalingen er som for alle andre opsparinger: Hvis tidshorisont og risikoprofil peger i retning af at investere, så gælder det også for bør­ne­op­spa­rin­gen. Der er selvfølgelig en risiko forbundet med at investere, og værdien af opsparingen vil gå op og ned, men med en børneopsparing har man typisk en meget lang tidshorisont (14-21 år). Det vil i langt de fleste tilfælde være rigeligt med tid til at opnå et fornuftigt afkast. Hvis man har en månedlig opsparing på 250 kr. om måneden i 18 år, som er investeret, vokser opsparingen til ca. 75.000 kr.*, hvis vi antager et årligt afkast på 3 pct.

Sådan kommer man i gang

Når barnet er født, så kan man i princippet oprette en børneopsparing til barnet. Det gør man ved at henvende sig til sin bank, som så opretter en konto til barnet. Når man opretter kontoen, skal man tage stilling til, hvor længe pengene skal være bundet. Den kan tidligst udbetales når barnet bliver 14 år og senest når det fylder 21 år. Man kan maksimalt indskyde 6.000 kr. om året og i alt 72.000 kr. Barnet kan kun have én børneopsparing. Læs mere om AL Børneopsparing

* På kon­tan­top­spa­rin­gen er anvendt et årligt afkast på 0,35 pct. På den investerede opsparing er der antaget et årligt afkast på 3 pct. Det årlige afkast på den investerede opsparinger er antaget ud fra en tidshorisont på over 6 år og med middel risiko. Afkastet på en børneopsparing er skattefri. Det er antaget i begge scenarier, at årets indskud på 3.000 kr. indskydes på én gang.

Relaterede artikler