Ledigheden falder for fjerde måned i træk

Niveauet er dog fortsat mærkbart lavere sammenlignet med inden krisen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at brut­to­le­dig­he­den faldt med 1.436 i september. Ledigheden er nu faldet i fire måneder i streg, som samlet set løber sig op i et ledighedsfald på omkring 21.500 siden starten af juni. Bagsiden af medaljen er dog, at ledigheden bragede i vejret i coronakrisens tre første måneder fra marts til maj med i alt mere end 54.000. Det betyder, at ledigheden fortsat er knap 33.000 højere, end inden krisen satte ind. I september var der i alt 136.261 bruttoledige, hvilket svarer til en le­dig­heds­pro­cent på 4,8%.

Fire måneders fald i ledigheden er enormt glædeligt, selvom jeg havde sat næsen op efter et større fald her i september. Det er et fuldstændigt absurd år for ar­bejds­mar­ke­det, hvor man virkelig skal holde fast i bordkanten, når le­dig­heds­tal­le­ne skal aflæses. Faldet i ledigheden kommer dog ikke uden hovedpiner. For det første er ledigheden stadig på et mærkbart højere niveau end før corona, hvor blot 40% af forårets stigning er indhentet. For det andet viser mere friske statistikker, at le­dig­heds­fal­det er bremset op. Vi ser samtidig en større sandsynlighed for ny stigning i ledigheden end et fald over de kommende måneder. Ny smitte og et øget re­strik­tions­ni­veau vil unægtelig sætte sig i økonomien, om end det ikke til­nær­mel­ses­vist kommer til at kunne måle sig med forårets historiske slag til dansk økonomi.

Forventningen om pil op på ledigheden kommer af flere årsager. Dels er virksomhederne ikke færdige med at trimme til ovenpå en ny økonomisk situation. Her tænker vi både på virksomheder, som er indenlandsk rettede, men i særdeleshed også virksomheder, som er eks­port­o­ri­en­te­re­de. Samtidig har vi i vores optik endnu ikke set det sidste til le­dig­heds­på­virk­nin­gen fra udløbet af løn­kom­pen­sa­tions­ord­nin­gen i august.

Sidst men ikke mindst står vi midt i en skrøbelig tid for dansk økonomi, hvor et nyt økonomisk tilbageslag lurer med den seneste smittestigning. Vi forventer dog ikke, at tilbageslaget kommer til at kunne måle sig med forårets. Re­strik­tio­ner­ne er i dag væsentligt mere målrettede, mens man holder gang i store dele af samfundet og økonomien. Det gør os en anelse fortrøst­nings­ful­de i en ny svær tid. Når alt kommer til alt ser vi således ikke en ny eksplosion i ledigheden.

Med i ligningen hører også, at der i øjeblikket bliver slået nye jobopslag op i en fart, som går udover det normale. Det vidner om, der flere steder er godt gang i økonomien. Med undtagelse af enkelte uger har antallet af jobopslag siden uge 25 ligget over niveauet for de foregående fem år. Alene i sidste uge blev der slået 4.755 jobs op. Det, forventer vi, vil holde en del af en ny le­dig­heds­stig­ning i skak. Vi nærer imidlertid ingen tvivl om, at den kommende tid vil være præget af betydelige bevægelser på ar­bejds­mar­ke­det, både ind og ud.

Relaterede artikler