Laveste bilsalg i 11 år

Man skal ikke lede længe efter forklaringen på det manglende bilsalg.

Vi pendler længere – og har udsigt til at kunne trække mindre fra i skat

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at bilsalget faldt yderligere i april. I april blev der registreret 11.602 personbiler, når man tager højde for normale sæsonudsving, og det er 8 procent færre end i marts. Bilsalget ligger derved 34 procent lavere sammenlignet med april sidste år. Vi skal helt tilbage til 2009 før der sidst blev solgt så få biler i en måned.

Man skal ikke lede længe efter forklaringen på det manglende bilsalg. Coronakrisen har ikke bare lukket økonomien ned, men også medført en enorm usikkerhed. Det har naturligvis betydet, at en stor del af bilsalget er blevet udskudt til, der er mere ro på de økonomiske udsigter. Det gælder både hos hus­hold­nin­ger­ne og virksomhederne.

Det betyder også, at vi forventer et bilsalg, der vil blive vedvarende lavt, så længe ledigheden stiger og virksomhederne er usikre på deres ind­tje­nings­grund­lag.

Jeg tror dog kun det lavere bilsalg vil være midlertidigt. Det skyldes, at jeg forventer, at tilbageslaget til dansk økonomi vil være relativt kortvarigt. Når vi kommer på den anden side af recessionen i andet halvår og hus­hold­nin­ger­nes såvel som virk­som­he­der­nes syn på fremtiden forbedres, så vil nogle af de udskudte bilkøb blive samlet op. Det vil medføre, at bilsalget kommer i gang igen.

Udvikler krisen sig, mod min forventning, til en længerevarende recession, hvilket der er en ikke ubetydelig risiko for, så taler vi om et mere permanent dyk i bilsalget.

Ser vi på registrerede biler i april, stod hus­hold­nin­ger­ne for 3.456 som er en tilbagegang på 4 procent i forhold til marts. Virksomhederne stod for 8.147, som er et fald på 16,5 procent.

Elbilerne er også ramt

Ser vi på salget af elbiler, så går de ikke uden om det lavere salg. Der blev således solgt 373 elbiler i april, hvilket er knap en femtedel af salget vi så i april sidste år.

Det lavere elbilsalg er drevet af en mindre interesse hos både virksomhederne og hus­hold­nin­ger­ne. Virksomhederne mindskede deres elbilkøb med 20 procent i april sammenlignet med samme tid sidste år, mens hus­hold­nin­ger­ne mindskede elbilkøbet med 18 procent i samme periode.a

Salget af elbiler udgør stadig kun en lille del af det samlede bilsalg. Salget af elbiler i april udgjorde 3,6 procent af det samlede bilsalg i perioden.

Relaterede artikler