Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Dansk økonomi skrumpede med 2% i 1. kvartal.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Danmarks Statistik har netop offentliggjort reviderede BNP-tal for 1. kvartal, og de nyeste tal viser, at dansk økonomi skrumpede lidt mindre end antaget i forhold til kvartalet før. Således viser den reviderede opgørelse, at BNP faldt med -2,0% i 1. kvartal mod -2,1% i den tidligere opgørelse. BNP-opgørelsen er imidlertid en skrøbelig størrelse i sig selv og har for vane at revideres efterfølgende.

Det er et nøgternt faktum, at dansk økonomi skrumper mærkbart, og det ændrer dagens småjustering ikke en tøddel på. Det kan kort og godt ikke pakkes ind uanset, hvilke klæder det forsøger at tage på. Og så skal vi også minde os selv om, at coronakrisen først for alvor ramte i midten i marts. Den har således på blot ganske få uger skubbet dansk økonomi ud i det største kvartalsvise fald siden finanskrisen. Vi må samtidig klart forvente, at 2. kvartal kommer endnu værre ud og bliver noget, jeg allerede nu vil kategorisere som et ma­re­ridtskvar­tal.

BNP-tallene skal tages med et gran salt, da der ofte er markante revideringer efterfølgende. Og i denne coronatid er der herudover ekstraordinære forhold som gør, at forbeholdende går fra at være et gran salt til en spiseske salt. Danmarks Statistik nævner blandt flere usik­ker­heds­mo­men­ter i dagens tal, at kil­de­ma­te­ri­a­let er væsentligt påvirket. Der bør fra politisk side ikke lægges for meget energi i dagens tal, da det ikke alene allerede er forældet i forhold til den aktuelle økonomiske tilstand, men altså også har potentialet for at være ganske upræcist. Det er ikke BNP-tallene som fi­nans­po­li­tik­ken hovedsageligt skal doseres efter, men i stedet bør fokus rettes på ændringer i ledigheden og beskæftigelsen samt højere frekvente tal for virksomhederne.

Det lyder paradoksalt, at vi midt i den ekstremt dystre tid fastholder vi den forsigtige optimisme. Men det er det vi gør, for selvom dagens tal i sig selv er forfærdelige, og som den lille justering ikke ændrer på, så ser vi samtidig et retningsskifte i årets sidste to kvartaler med positiv kvartalsvis vækst og tilhørende stigende beskæftigelse og faldende ledighed. For året som helhed har vores hovedscenarie siden krisens begyndelsen været et årligt fald i BNP på -3%, og det giver dagens tal ikke anledning til at ændre på. I 2021 forventer vi en dansk BNP-vækst på 3%. Samtidig skal vi anerkende, at vi kun næsten er halvvejs inde i året, og årsvæksten er en svær størrelse at regne med i øjeblikket.

Pri­vat­for­bru­get største negative bidragsyder til kollapset

Dekomponerer vi dagens tal yderligere, så ser vi, at pri­vat­for­bru­get er den størst negative bidragsyder til kollapset i dansk økonomi i 1. kvartal. Pri­vat­for­bru­get står for -1,6%point af det samlede fald i BNP på de -2,0%. Det er i sig selv ikke voldsomt overraskende, da det har været umuligt for forbrugerne at fastholde det normale forbrug som følge af frygt for smitte samt nedlukning. Hertil er pri­vat­for­bru­get den største komponent for økonomien. Særligt pri­vat­for­bru­get bliver et stort op­mærk­som­heds­punkt over den kommende tid og kan være nøglen til en hurtigere genopretning af dansk økonomi. Derfor er den delvise udbetaling om indefrosne feriepenge et fornuftigt tiltag til at sparke gang i pri­vat­for­bru­get i en skrøbelig tid.

Nettoeksporten kommer ganske nådigt gennem 1. kvartal, men kan gå hen og blive en længerevarende migræne for dansk økonomi i forbindelse med den efterfølgende genopretning. Der er indikationer på, at dansk økonomi står overfor en mindre tilbagegang end vores største sam­han­dels­part­ne­re, og eksporten har derfor potentialet til at holde den danske vækst i kort snor over de kommende år. Også in­ve­ste­rin­ger­ne bliver et op­mærk­som­heds­punkt over den kommende tid, men det er af mere af langsigtet karakter. Det er ikke in­ve­ste­rin­ger­ne, som skal bringe Danmark ud af krisen her og nu, men snarere fastholde et solidt langsigtet grundlag for økonomien og understøtte pro­duk­ti­vi­tets­for­bed­rin­ger. Det offentlige forbrug ser vi trække op i væksten, men langt fra nok til at modstå en samlet set dansk negativ vækst i 2020.

Relaterede artikler