Kærkommen stigning i eksporten efter to måneders fald

Eksporten af varer ekskl. skibe, fly og brændsel steg med 4,5 procent i september.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer ekskl. skibe, fly og brændsel steg med imponerende 4,5% i september. Stigningen er især drevet frem af me­di­ci­na­l­eks­port, men også færdigvarer, næringsmidler og råstoffer trækker op. Eksporten stiger således igen efter fald i juli og august. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at coronakrisen har sendt eksporten tilbage. Samlet set ligger eksporten 5,2% under niveauet, inden krisen satte ind.

Det er ekstremt kærkomment, at eksporten igen viser, at den også kan stige efter to dybt bekymrende måneder med fald. Og lige så glædeligt er det, at fremgangen i september var ganske bredt funderet, hvor 5 ud af 7 varegrupper går frem. Men når glæden har lagt sig, så forventer vi, at eksporten bliver dansk økonomis akilleshæl over den kommende tid. Det økonomiske slag har allerede været større udenfor landets grænser, og det kommer til at give efterskælv i dansk økonomi. Den øgede smitte i særligt Europa vil yderligere give et bidrag til det negative syn, mens den seneste udvikling med minksagen heler ikke ligefrem synes at gavne positivt på eksportfronten. Dagens tal må ser vi som et positivt glimt i en ellers mørk tid for eksporten.

Importen af varer faldt med 0,5% i september. Det er alene et marginalt fald, og de seneste tre måneder har importen ligget 6,3% højere sammenlignet med de foregående tre måneder. Det vidner om en ganske robust indenlandsk efterspørgsel. Det skal vi isoleret set glæde os over, da det også vil vise sig i afspejlet i et privatforbrug i fin gænge trods krise. På den tekniske negativside giver det dog dybere ar til nettoeksporten, som samlet set vil blive hovedpinen for dansk økonomi over den næste lange periode.

I dag er også offentliggjort tal for eksport og import af tjenester, som viser en dyster tid for tje­ne­stey­del­ser. Godt nok steg tje­ne­ste­hand­len i 3. kvartal med henholdsvis 3,4% i eksporten og 1,9% i importen, men det kommer ovenpå et kraftigt dyk. Ser vi på årets første ni måneder, så ligger eksporten af tjenester 16,2% lavere sammenlignet med samme periode sidste år, mens importen ligger 10,6% lavere.

Når alt kommer til alt er den altafgørende faktor for eksporten, hvordan den udenlandske efterspørgsel vil udvikle sig. Og her er udsigterne dystre med en større økonomisk tilbageslag end i Danmark samt kraftigt øget smitteniveau. Med udfaldet af det amerikanske præsidentvalg er der dog fjernet en tung sten fra vejen med risikoen for en større handelskrig mellem USA og EU. Dansk eksport mod USA ser ud til at have fine forudsætninger, hvor allerede medicin er braget frem, mens den grønne omstilling også vil markere sig i den danske eksport. Det er samtidig glædeligt, at man fra politisk side har taget initiativer for at bidrage til eksportens muligheder, som gør os stærkere både nu og på den anden side af krisen, selvom meget vil være betinget af den generelle økonomiske aktivitet og udenlandske efterspørgsel.

Relaterede artikler