Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

197 aktive virksomheder gik konkurs i maj.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at 197 aktive virksomheder gik konkurs i maj. Der er intet usædvanligt over det tal og ligger helt på linje med omfanget over de forgange mange år. Til sammenligning har antallet af konkurser i gennemsnit været på omkring 200 det seneste år. Dog skal tallene tages med nogen forsigtighed som følge af, at Sø- og Handelsrettens samt Skif­te­ret­ter­nes var nøddrift fra 12. marts til 26. april. Dog holder konkursbegæringer også fortsat et lavt niveau, hvilket indikerer, at coronakrisen endnu ikke sætter dybe spor i konkurser.

Dagens tal er på sin vis opløftende, da de første indikationer peger på, at coronakrisen ikke har medført en markant stigning i konkurser. I hvert fald ikke endnu. Det er dog endnu alt for tidligt at drage et lettelsens suk, og der er ingen tvivl om, at coronakrisen har ramt danske virksomheder med lynets hast. Og selvom der i dag står genåbning på menuen, så har mange virksomheder fået revet hele eller dele af deres om­sæt­nings­grund­lag væk under sig fra den ene måned til den anden. Derfor bliver kommende tid afgørende for mange virksomheder, hvor omkring hver femte virksomhed fortsat vurderer en vis risiko for at gå konkurs. Vi forventer, at antallet af konkurser unægtelig kommer til at pege op over den kommende periode.

Statistikken har været ubrugelig i flere måneder som følge af nedlukningen med Sø- og Handelsrettens samt Skif­te­ret­ter­nes i nøddrift i store dele af marts og april. Der er lysere tider for statistikkens udarbejdelse, men vi forventer, at tallene kan blive nedslående i takt med at konkurserne lander.

Hver femte virksomhed ser risiko for at gå konkurs

I forbindelse med deres eks­pe­ri­men­tel­le statistik har Danmarks Statistik spurgt virksomhederne, i hvor høj grad de ser risiko for, at deres virksomhed må afvikles i løbet af de næste tre måneder som følge af Corona-virussen. Værst ser det ud for virksomheder i detailbranchen, hvor 74% af virksomhederne ser ingen risiko ser for at må dreje nøglen om. Med andre ord ser 26% altså en vis risiko. Indenfor Bygge- og anlæg, Serviceerhverv samt Industri ser henholdsvis 82%, 81% og 83% ingen risiko for at lukke ned, mens de resterende andele forventer en vis risiko i større eller mindre omfang.

Det er yderst bekymrende, at omkring hver femte virksomhed i Danmark vurderer en vis risiko for at blive afviklet over de kommende tre måneder. Med til historien og tallene hører dog, at tallet var væsentligt højere tidligere under coronakrisen, men det er altså endnu på et ganske højt niveau. Vi forventer, at den vurderede risiko bliver mindre over den kommende tid med i takt med genåbning, men den fortsat høje andel vidner også om et dansk erhvervsliv, som unægtelig er hårdt ramt.

Nødvendigheden for hurtige og markante politiske tiltag har været bundnødvendige i en tid, hvor dansk økonomi rammer ind i recession med både høj fart og ukendt dybde. Og behovet er fortsat til stede. En dyb recession i Danmark sker i øjeblikket, og nu handler det om at afbøde for dybden og gøre genopretningen så hurtig og smidig som mulig efterfølgende. Og her spiller et fortsat højt antal aktive virksomheder en nøglerolle. Vi forventer en dyb men korterevarende recession, men risikoen for en langvarig recession er så absolut til stede.

Relaterede artikler