Industriproduktionen stiger i august

Industriproduktionen er stadig 3,6 procent under de produktionsniveauer, vi så tilbage i februar.

Ro på konkurserne - men stakket frist

I august steg in­du­stri­pro­duk­tio­nen med 5,9 Stigningen er særligt drevet af en fremgang i me­di­ci­na­lin­du­stri­en, hvor produktionen stiger med 19,5 procent. Den store stigning i me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen skal ses i lyset af, at me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen faldt med knap 25 procent måneden forinden.

Ser vi på in­du­stri­pro­duk­tio­nen ekskl. me­di­ci­na­lin­du­stri­en, stiger produktionen med 2,5 procent. Det er nu tredje måned i streg in­du­stri­pro­duk­tio­nen ekskl. medicin stiger. Det er glædeligt, at in­du­stri­pro­duk­tio­nen ekskl. medicin er i fremgang, men fremgangen kommer på en meget billig baggrund. In­du­stri­pro­duk­tio­nen er stadig 3,6 procent under de pro­duk­tions­ni­veau­er, vi så tilbage i februar.

At industrien ikke har oplevet større tilbagegang midt i en krise af historiske dimensioner skyldes, at vi i Danmark har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport. Vores produktion herhjemme er meget orienteret mod medicin og vindmøller, og disse varegrupper reagerer traditionelt ikke lige så kraftigt på konjunk­tur­ud­s­ving.

Sr vi på industriens omsætning i udlandet, er eks­port­mar­keds­om­sæt­nin­gen 11,3 procent lavere i perioden marts til august, sammenlignet med samme tid sidste år. Store dele af den danske industri er afhængige af at kunne afsætte sine vare på ver­dens­mar­ke­det, og det er derfor godt nyt at eks­por­tom­sæt­nin­gen nu er steget de sidste fire måneder.

Ser vi uden for landets grænser, er der i dag kommet tal for den tyske in­du­stri­pro­duk­tion. Den tyske in­du­stri­pro­duk­tion falder med 0,2 procent efter tre måneder med stigninger. Der var forventet en stigning på 1,5 procent i august, hvorfor der er tale om skuffende tal fra Tyskland. Tyskland er Danmarks største handelspartner, hvorfor det er vigtigt, at der kommer mere gang i hjulene, hvis den danske eksport igen skal op i gear. Den tyske produktion ligger i august næsten 10 procent lavere end august sidste år. Vi er også bekymrende for, at de seneste tal for til­lids­in­dek­se­ne i Tyskland og flere andre europæiske lande indikerer, at styrken i genopretningen er ebbet ud.

Vi tror på et dybt, men kortvarigt tilbageslag til dansk økonomi. Der er dog fortsat mange risici, som kan skubbe genopretningen ud af kurs. Vi ser det derfor desværre som mere sandsynligt, at vi skal nedjustere vores prognose, fremfor at opjustere den. Det er en uhyrer skrøbelig situation dansk økonomi står i, og den seneste udvikling i smit­tespred­nin­gen har ikke gjort usikkerheden mindre.

Relaterede artikler