Industriens opretholder investeringslysten på overfalden – men dagens tal afspejler ikke til det økonomiske klima vi i dag står i

Industrien forventer, at de samlede investeringer vil være 8 procent højere i 2020 end i 2019.

Industriens opretholder investeringslysten på overfalden – men dagens tal afspejler ikke til det økonomiske klima vi i dag står i

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at Industrien forventer, at de samlede investeringer vil være 8 procent højere i 2020 end i 2019. Undersøgelsen er et tidligt pejlemærke på industriens in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­tet.

Tilbage i oktober regnede industrien med at øge in­ve­ste­rin­ger­ne i 2020 med 13 procent i forhold til 2019. Tager man højde for, at in­ve­ste­rings­ly­sten normalt ligger højere i marts målingen sammenlignet med oktober målingen, er dagens fald ikke helt ubetydeligt.

In­ve­ste­rings­ly­sten er baseret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, hvor 45% af besvarelserne er indsamlet før cor­o­navirus­sens indtog, mens de resterende 55% er indsamlet efterfølgende. Så dagens tal afspejler ikke til fulde det økonomiske klima vi i dag står i.

Så selvom det på overfladen ligner at industrien vil øge sine investeringer, så ændres det billede når vi tager højde for at en stor del af besvarelserne ligger før coronavirussen, og at marts målingen generelt ligger højere. Jeg tror heller ikke at industrien vil øge deres investeringer i et år hvor den globale efterspørgsel er forsvundet som dug fra solen. Hele verden står i en dyb økonomisk recession, og i sådan en tid er in­ve­ste­rin­ger­ne det første, virksomhederne sparrer på.

Jeg tror at recessionen bliver dyb men kortvarig, og når vi kommer til oktober. hvor virksomhederne igen vil blive spurgt, tror jeg, at vi vil se endnu lavere in­ve­ste­rings­lyst. Vi kommer ikke uden om, at der kommer et stort tilbageslag til dansk økonomi, og rigtig mange investeringer vil derfor nok blive udskudt til næste år.

Relaterede artikler