Industrien undveg markant tilbageslag i april

Produktionen i de danske industrivirksomheder faldt med -4,5% i april i forhold til marts.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at produktionen i de danske in­du­stri­virk­som­he­der faldt med -4,5% i april i forhold til marts. Det er bestemt et mærkbart fald på en enkelt måned, men i lyset af coronakrisen må vi erkende, at billedet kunne have været meget værre. Og vi skal ikke spejde langt for at få øje på det værre billede, hvor tilsvarende tyske tal her til morgen viste et pro­duk­tions­fald i industrien, som var 4 gange større end herhjemme.

Vi forventede et industrifald i april, og det fik vi, men om­stæn­dig­he­der­ne taget i betragtning, så kom den danske industri faktisk relativt mildt gennem måneden. Bag tallene gemmer sig der dog både mere dystre historier såvel som sol­strå­le­hi­sto­ri­er. De dystre er markante fald i brancher som elektronik, maskiner og møbler. Sol­strå­le­hi­sto­ri­en er, at me­di­ci­na­lin­du­stri­en formåede at øge produktionen i april. Og det er altså med til at holde hånden under industrien herhjemme. Me­di­ci­na­lin­du­stri­en er og bliver dansk industris guldkalv, hvor vi i lang tid har argumenteret for, at det vil formilde et fremtidigt økonomisk slag, og det er netop det, vi er vidne til nu.

Vi har i Danmark en mindre følsom industri med et stort fokus på medicin. Og netop medicin holder fortsat momentum i øjeblikket med en stigning i april på 1,8%. Ser vi på industriens produktion i april uden medicin, så lyder faldet på 6,6%.

I april så vi, at virk­som­heds­til­li­den bankede i bund i industrien. Og yderligere bekymrende er det, at tilliden fortsatte ned i maj, hvilket indikerer yderligere et pro­duk­tions­fald, når maj-tallene lander om en måned. Et lys for enden af tunnelen er imidlertid, at det er den nuværende produktion, som trak yderligere ned i in­du­stri­til­li­den, mens vi omvendt så en lille forbedring i for­vent­nin­ger­ne til fremtiden. Det styrker vores tro på, at det bliver en dyb, men kort recession. En risiko for dansk økonomi er dog, at coronakrisen i højere og længere grad bider sig fast i industrien, og som altså ikke kan udelukkes endnu. Det bliver et op­mærk­som­heds­punkt over den kommende tid.

Ringe eks­port­ud­sig­ter med sløje tal for udlandet

Her til morgen er der også kommet tal den tyske in­du­stri­pro­duk­tion, som faldt med intet mindre end 17,9% i april. Det kommer tilmed på ryggen af et pro­duk­tions­fald på 8,9% i marts og vidner om et helt igennem hårdt tilbageslag for den i forvejen trængte tyske industri. Det bidrager til ængstelsen om, at udlandet kan holde kort snor i den danske genopretning ovenpå coronakrisen. Med til historien hører dog, at man i sidste uge lancerede en ny hjælpepakke i Tyskland, som formilder om­stæn­dig­he­der­ne, men ikke desto mindre vil vi se et EU, som bliver hårdere ramt end Danmark. Det kan blindt lyde positivt, at vi bliver mindre hårdt ramte i Danmark, men det negative er de ringere eks­port­ud­sig­ter, som altså vil holde snor i den danske genopretning.

Ser vi på omsætningen i den danske industri, så er det netop også den udenlandske omsætning, som oplever det største dyk. I april faldt den samlede omsætning i industrien med 9,3%. Bag det tal ligger et fald i eks­por­tom­sæt­nin­gen på 11,3% og omsætning herhjemme på 5,6%.

Den danske in­du­stri­pro­duk­tion står godt rustet i forhold til mange andre lande, da vi generelt er mindre konjunk­tur­føl­som med et stort fokus på medicin og vindmøller. Og det vidner dagens tal til fulde også om. Vi vil blive ramt i et ikke uvæsentligt omfang, men det kan bidrage til, at vi ikke i samme grad rammes. Når det så er sagt, skal man være opmærksom på, at det naturligvis kræver, at virksomhederne kan få de nødvendige input fra deres udenlandske leverandører, hvilket ikke kan være sikkert i øjeblikket. Da finanskrisen ramte, faldt in­du­stri­pro­duk­tio­nen med lidt over 25% over halvandet år. Denne gang er der udsigt til, at faldet kommer markant hurtigere. Vi forventer fortsat, at det bliver en kort, men ekstremt dyb recession.

Relaterede artikler