Imponerende industriproduktion - når vi ser bort fra medicinen

Set bort fra medicin, så har industrien stort set kæmpet sig tilbage.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion faldt med 5,6% i oktober. Der er nogle markante udsving i in­du­stri­pro­duk­tio­nen, og særligt me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen har med sin store vægt i indekset et stor betydning for udsvingene. Og med en me­di­ci­nal­pro­duk­tion, som faldt med næsten 23% i oktober, så er det med til at trække den samlede in­du­stri­pro­duk­tion i det markante minus.

Ser vi bort fra me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen, så gik den danske in­du­stri­pro­duk­tion kun yderst marginalt tilbage i oktober med -0,6%. Det sker ovenpå fire måneders stærk fremgang, og industrien er ekskl. medicin nu blot er 1,8%, end inden krisen ramte. Da produktionen var hårdest ramt under coronakrisen, lå den mere end 10% lavere end før krisen. Man må ikke lade sig snyde af me­di­ci­nal­sek­to­rens udsving, da den øvrige del af industrien klarer sig imponerende godt under coronakrisen.

Set bort fra medicin, så har industrien stort set kæmpet sig tilbage til tiden, hvor den stod, før krisen ramte. I oktober gik produktionen frem i 6 ud af 12 varegrupper, og den generelt pæne produktion luner. Humøret i in­du­stri­virk­som­he­der­ne er kun bøjet en anelse af her i efterårets smittebølge, og det bidrager også til, at der stadig er godkendte udsigter for industrien, som er væsentligt mildere ramt her i 2. smittebølge. Det er ikke kun noget, der varmer her og nu, men det kan også få positive konsekvenser for in­ve­ste­rin­ger­ne, som vil påvirke dansk økonomis potentiale på det længere sigte. Den danske industri har generelt været mildere ramt af coronakrisen end mange andres landes industrier.

Særligt mø­be­lin­du­stri­en står solidt i øjeblikket, når vi tager vi et isoleret blik på in­du­stri­pro­duk­tio­nen i oktober, som bød på et generelt højere pro­duk­tions­ni­veau end inden krisen. Også plast-, glas- og be­to­nin­du­stri­en præsterer i dag højere produktion end inden krisen, mens kemisk industri, ma­ski­nin­du­stri­en og fødevarer stort set er ligger uændret sammenlignet med før coronakrisen.

Tager vi et fremadskuende blik, ås ser vi industriens produktion bremse en op over de kommende måneder ovenpå tre måneders stærk fremgang. Ifølge seneste til­lids­ba­ro­me­ter fra Danmarks Statistik gik pro­duk­tions­for­vent­nin­ger­ne en anelse ned i november, hvilket ikke kommer som en stor overraskelse i forbindelse med den nye smittebølge. Generelt klarer industrien sig dog flot, og der er andre dele af økonomien, som tager langt tungere slag i øjeblikket, som ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Det er helt det samme billede, som vi ser i øvrige dele af Europa.

Ser vi på omsætningen i industrien steg industriens omsætning på eks­port­mar­ke­der­ne med 2,3%, men var i oktober fortsat 5% under niveauet før krisen. Ser vi på hjemmemarkedet, så steg industriens omsætning med 2,7% og ligger nu 5% højere sammenlignet med før krisen.

Relaterede artikler