Humøret stiger i det danske erhvervsliv, men der er stadig langt til glade dage

Uanset hvilken branche vi ser på, vil de kommende måneder blive afgørende.

Ro på konkurserne - men stakket frist

Humøret vender så småt tilbage i danske erhvervsliv, og er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren stiger derved fra 67,8 i juni til 80,5 i juli. Det bestemt positivt, at det danske erhvervsliv kommer i bedre humør, men vi kommer ikke uden om, at humøret stadig er i den lave ende. Tilbage i februar lå den danske erhvervstillid på et niveau omkring 100, hvor vi i maj var nede og bunde på 50,6.

Uanset hvilken branche vi ser på, vil de kommende måneder blive afgørende. Virksomhederne vil de kommende måneder skulle stå på egne ben som hjælpepakker og løn­kom­pen­sa­tion udfases. Vi forventer, at ikke alle vil kunne klare denne overgang, og vi tror derfor, at antallet af konkurser vil stige den kommende tid.

Vi står i ekstrem skrøbelig tid, men jeg er alligevel forsigtig optimist. Dansk økonomi har fået et kæmpe slag, og det vil betyde, at der vil gå noget tid før vi igen skal snakke be­skæf­ti­gel­ses­re­kor­der. Men når stormen nu skulle komme, kom den egentlig på et meget godt tidspunkt, da dansk økonomi var kernesund op til krisen uden nogle synderlige ubalancer, sunde finanser og rekordhøj beskæftigelse. Vi kommer dog ikke uden om, at usikkerheden er enorm i øjeblikket, og både markant økonomisk nedgang hos vores sam­han­dels­part­ne­re og nye smittebølger vil kunne sende dansk økonomi ud i en langvarig recession.

Fremgangen er bredt funderet i alle brancher

Ser vi på de enkelte brancher, så hæfter jeg mig særligt ved, at industriens humør er tilbage til niveauet før Coronatiden. Det er rigtig godt nyt, at industrien indtil videre er kommet mildt igennem krisen, da en af vores frygter var, at krisen ville ramme industrien, og derved potentielt sende Danmark ud en langvarig recession. Fremgangen i industriens humør er dog drevet af for­vent­nin­ger­ne til fremtiden hvor industriens or­dre­be­hold­ning stadig trækker ned.

Selvom dagens tal for industrien er godt nyt, så er vi ikke ude af skoven endnu. I industrien er andelen af virksomheder, der føler sig påvirket af Coronakrisen, nemlig størst, når vi ser på tværs af sektorer. Med nye smittebølger rundt omkring i verden ser vi potentielt ind i et nyt økonomisk tilbageslag, og det vil ramme den danske eksport og derved industrien. Udviklingen og håndteringen af Coronavirussen i udlandet vil derfor være afgørende for industrien de kommende måneder.

Også i ser­vi­ce­sek­to­ren stiger humøret, dog kun en smule. Selvom stigningen også her er positiv, så ligger humøret stadig væsentlig lavere end før Coronakrisen indtræden. Både den faktiske for­ret­nings­si­tu­a­tion og for­vent­nin­ger­ne til den fremtidige omsætning er presset helt i bund, og det vidner netop hvor hårdt pressede den danske servicesektor er.

Ser vi mod den danske detailhandel har den ketchupeffekt, vi har set i detailsalget de sidste par måneder, bestemt sat sine positive spor. Humøret i detailhandel ligger nu højere end før Coronakrisen, hvor situationen her også er drevet af stigende omsætning og massiv tiltro til den fremtidige omsætning.

Relaterede artikler