Højeste byggebeskæftigelse i 12 år står for fald

Der kom 1.700 flere i arbejde indenfor byggebranchen i 1. kvartal.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Mindre men godkendt økonomisk håndsrækning til virusramt økonomi

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der kom 1.700 flere i arbejde indenfor byggebranchen i 1. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving. Det bringer beskæftigelsen indenfor byggeri op på 180.700 personer, hvilket er det højeste i 12 år.

I dagens statistik er der dog det gigantiske op­mærk­som­heds­punkt, at tallet er opgjort midt i kvartalet og har med andre ord således på ingen måde taget højde for Cor­o­na­ef­fek­ter­ne.

Der er ingen tvivl om, at Coronakrisen har sat sig bredt i økonomien og i beskæftigelsen langt det fleste steder. Også i byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen, selvom vi ikke kan se det i de officielle tal endnu. Vi står i en periode med en markant opbremsning i økonomien, som unægtelig vil smitte af på byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen, og samtidig ønsker færre end normalt at have besøg i hjemmet. Det gør ondt for den enkelte håndværker, og man kan snildt allerede kalde nu, at de kommende tal for byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen ikke bliver rar læsning.

Men når alt kommer til alt, så er jeg faktisk relativt fortrøst­nings­fuld på byggeriets vegne. For det første har man fra politisk side besluttet af droppe anlægslofterne for kommuner og regioner i år og fremrykke offentlige investeringer. For det andet, så ser vi lige nu et boligmarked i dvale, men som vi forventer kommer tilbage i fin form, når vi er på den anden side. Der er dermed udsigt til en tiltagende byg­ge­be­skæf­ti­gel­se igen senere på året, hvis alt ellers går vel.

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at risikobilledet for byggeriet er stort. Ikke alene bliver byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen ramt her og nu, men det kan ændre sig fra slemt til værre, såfremt recessionen ændrer karakter med dybe rødder i økonomien og bliver langvarig. I det scenarie vil vi også se et boligmarked og generel byggeinteresse dykke markant og sætte endnu dybere spor i byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen. Det er dog ikke vores hovedscenarie.

Ifølge en nylig undersøgelse fra Danmarks Statistik, så er det netop bygge- og an­lægs­virk­som­he­der­ne, som vurderer, at de er mindst påvirket af de ind- og udenlandske restriktioner fra Coronavirussen, om end man er påvirket. Her svarer langt størstedelen af virksomhederne, at der kun har været en ”lille påvirkning”. Til sammenligning vurderer industrien, at man er ”noget påvirket”, mens der vurderes i serviceerhverv og detailhandlen, at man er ”meget påvirket”. Vi må dog ikke negligere, at man altså er ramt i byggeriet også, blot i mindre grad.

Byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen er normalt den tidligste indikator for den overordnede beskæftigelse, men er i øjeblikket overhalet inden om af de daglige ledighedstal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et. Her viser de seneste tal, at byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen er over­re­præ­sen­te­ret i le­dig­heds­stig­nin­gen siden Cor­o­navirus­sens indtog. Det kan der dog være gode forklaringer på. Vi holder fast i, at en større analyse og endelige konklusioner på le­dig­heds­for­de­lin­gen først kan laves, når vi kommer på den anden side af de forestående pukler forbundet med 1. maj og 1. juli på baggrund af op­si­gel­ses­vars­ler.

Relaterede artikler