Historisk stor stigning i ledigheden

Dagens tal betyder at der var 152.800 bruttoledige i april.

Stort set uændret beskæftigelse

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden stiger med 35.500 fuld­tids­per­so­ner i april, og det er den største stigning i statistikkens historie. Dagens tal betyder at der var 152.800 bruttoledige i april, svarende til en le­dig­heds­pro­cent på 5,4. Ledigheden ligger nu på det højeste niveau i 7 år.

Samlet set er ledigheden derved steget med 49.500 fuld­tids­per­so­ner i marts og april, og denne vanvittige stigning skal helt og alene tilskrives coronakrisen. Le­dig­heds­stig­nin­gen betyder, at ledigheden kommer tilbage på de niveauer vi så i 2013, og vi ser desværre en stor sandsynlighed for at vi langt fra er færdige endnu.  De nyeste tal fra be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at ledigheden siden 9 marts er steget med over 46.000. Dertil har mange danskere op­si­gel­ses­vars­ler, der varer nogle måneder, og vi forventer derfor, at flere vil stille sig i ledighedskøen første juni og juli.

Sætter vi dagens le­dig­heds­stig­ning i en historisk kontekst, så steg ledigheden med 11.900 fuldtidsledige i den måned det gik værst for sig efter finanskrisen. Samlet set medførte finanskrisen at næsten 100.000 danskere mistede jobbet. Så slemt forventer vi ikke det bliver denne gang. Vores forventning er, at ledigheden vil være steget med 40.000 ved årets udgang. Når ledigheden ikke stiger mere, skyldes det, at vi forventer en relativt kortvarig recession, og at dansk økonomi op til coronaens indtog var meget sundere end op til finanskrisen.

Udover de mange ledige danskere er 205.000 danskere sendt hjem på løn­kom­pen­sa­tion og 54.000 selvstændige og freelancere er kommet på lignende ordninger. De har stadig deres arbejde, men skifter krisen karakter og bliver langvarig kan alle de 259.000 jobs også komme i farezonen. Regner vi dem med, så taler vi pludselig om en le­dig­heds­pro­cent som nærmere ligger i omegnen af 13 procent.

Et Lyspunkt i mørket er dog, at de seneste tal for jobopslag viser, at virksomhederne igen søger arbejdskraft som normalt. Det giver de ledige bedre mulighed for igen at komme i beskæftigelse, og det bekræfter vores forudsigelse om, at det økonomisk tilbageslag vil være relativt kort. Recessionen vil dog blive dyb, og vi ser ikke ledigheden falde tilbage til de niveauer vi så i februar lige foreløbigt.

Relaterede artikler