Fornuftig og nødvendig saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi

Aftalen består af, at de resterende to ugers feriepenge åbnes for ansøgning til at blive udbetalt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Fornuftig og nødvendig saltvandsindsprøjtning til dansk økonomi

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har netop meldt ud om politisk aftale om en ny økonomisk pakke, som skal sparke Danmark i gang. Aftalen består af, at de resterende to ugers feriepenge åbnes for ansøgning til at blive udbetalt, en eksportpakke og en forlængelse af hjælpepakker.

Selvom dansk økonomi er kravlet et godt stykke op af hullet, så er økonomien fortsat skudt i sænk, og genopretningen gået i stå. Derfor er det både et klogt, men også fuldt ud forventet træk, at man giver økonomien en ny saltvand­s­ind­sprøjt­ning. Det bliver dog ikke en ny mirakelkur for økonomien med dagens aftale, som løber op i omkring 1% af BNP, men det er fornuftigt og et helt rigtigt skridt på vejen.

Åbningen for ansøgningen af de resterende to ugers feriepenge forventes at ske i tiden op mod påske. Det er på den ene side klogt og risikabelt. Det kloge kommer sig af at vente et stykke tid. Det har vi også selv været fortalere for, at med den forhåbning om, at smitten er lettet, re­strik­tio­ner­ne væsentligt mindre og danskernes for­brugs­møn­ster tættere på normalen. Det argumenterer Fi­nans­mi­ni­ste­ren også for. Det risikable kommer sig af, at vi gerne havde set, at man havde ventet til det senere forår med den større forhåbning om et lettet tryk fra smitte og restriktioner. Man binder sig mere snævert i selen ved at åbne for udbetalingen tidligere.

De første tre ugers feriepenge har vist sig som et gigantisk rygstød til dansk økonomi, som har sendt detailhandlen i rekord og givet mange danskere en midlertidig polstring på bankbogen. Fordelen med feriepengene er, at de har vist lynhurtigt at påvirke forbruget, og det forventer vi også bliver tilfældet med de resterende to ugers feriepenge til foråret, som kan løbe op i 24 mia. kr. efter skat. Dog lukrerer de hårdest ramte brancher i mindre grad på feriepengene, hvilket i min optik styrker argumentet for at vente til det senere forår med åbning af midlerne.

Et andet element i den økonomiske aftale er en eksportpakke på 1,7 mia. kr. Netop eksporten kommer til at blive den helt store hovedpine for dansk økonomi over den kommende tid, og derfor ser vi det som fornuftigt at værne om den del. Stør­rel­ses­mæs­sigt er de 1,7 mia. kr. fordelt ud over tre år ikke noget, som i min optik kommer til at batte, men lidt har også ret. Samtidig vil der være fokus på grønne initiativer, hvilket vi kun kan bifalde. På eksportfronten handler det om at stille Danmark så stærkt som muligt, hvilket midlerne skal bidrage til. Når alt kommer til alt vil det være betinget af den udenlandske efterspørgsel, hvor mange af vores sam­han­delslan­de har været mere økonomisk påvirkede end Danmark. Det vil sende en efterregning til dansk økonomi.

Det sidste element er en forlængelse af hjælpepakker med yderligere en måned. Set i lyset af øget re­strik­tions­ni­veau virker det kun fair. Vi ser dog også, at hjælpepakkerne gradvist udfases i takt med, at re­strik­tio­ner­ne løftes, og de økonomiske dynamikker vender mere tilbage til normalen.

Relaterede artikler