Forbrugertilliden dykker til det laveste siden 2012

Hertil ser vi også en overvejende sandsynlighed for, at vi ikke har set det værste i forbrugertilliden endnu.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Forbrugertilliden dykker til det laveste siden 2012

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­til­li­den dykker til 0,4 i marts mod 3,3 i februar. Grundlaget for den dykkende for­bru­ger­til­lid er dog indsamlet over en lang periode og der har i mellemtiden været et markant skifte i Cor­o­navirus­sens hærgen. Derfor har Danmarks Statistik set på for­bru­ger­til­li­den for perioden 12.-17. marts, eftersom Mette Frederiksens første pressemøde om Corona-tiltag blev præsenteret dagen før.

Perioden 12.-17. marts giver et mere retvisende billede på den aktuelle for­bru­ger­til­lid, selvom det bygger på en mindre stikprøve. I denne periode ligger for­bru­ger­til­li­den på -6,5, hvilket er det laveste siden 2012. Hertil ser vi også en overvejende sandsynlighed for, at vi ikke har set det værste i for­bru­ger­til­li­den endnu, men at den kan dykke yderligere i næste måned.

Forbrugernes humør dykker voldsomt her i midten af marts. Det er desværre ikke overraskende, og det hele kan spores tilbage til Cor­o­navirus­sens hærgen. Der er mildt sagt talte om en grum tid i forbrugernes vurdering af den økonomiske situation. Og de har bestemt noget at have det i. Også forbrugernes syn på arbejdsløshed er markant forværret og er aktuelt den mest pessimistiske i syv år. Det stemmer overens med de nedslående tal, som vi foreløbig har fået på antal tilmeldte ledige, som man er begyndt at offentliggøre dagligt ovenpå Coronavirussen indtog. Alene i løbet af den forgangne uge har mere end 23.000 personer meldt sig ledige, hvilket er næsten fire gange så mange end det, vi normalt ser.

Stort set alt falder i for­bru­ger­un­der­sø­gel­sen, hvor der både ses mere sort på familiernes nuværende og fremtidige situation, mens det samme også gør sig gældende i vurderingen af den økonomiske situation i Danmark. Der er med andre ord ikke mange lyspunkter i dagens tal, og vi går en tung og hård tid i møde. Dog er der potentiale for, at forbrugerne vil vise stigende tillid og højere humør senere på året, når vi kommer på den anden siden, hvilket adskillige politiske tiltag vil bidrage til.

Coronavirussen vil ramme dansk økonomi hårdt, og vi er ikke et sekund i tvivl om, at vi kommer til at opleve recession og mærkbar stigende ledighed. Der er fra politisk side indført en stribe af initiativer for at inddæmme de negative økonomiske konsekvenser af Coronavirussen, hvor man har været hurtigt ude med seriøse initiativer af en ganske anseelig størrelse. Og der kan nemt være mere på vej. Det skal på alle måder hilses velkommen i en tid, hvor vi går en stresset periode i møde for virksomheder, lønmodtagere og det finansielle system. Tiltagene skal sørge for, at så få virksomhederne som muligt må dreje nøglen om, og at så få lønmodtagere som muligt skal miste arbejdet. Tiltagene skal dog ikke alene inddæmme de negative effekter men også bidrage til hurtigere at få økonomien på fode igen, hvilket vi både håber og forventer.

Relaterede artikler