Flere end 6.000 meldte sig ledige 1. december

6.289 personer meldte sig ledige i går.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Ledigheden steg i maj med 6.200 personer - banket 7 år tilbage

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Be­skæf­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et viser, at 6.289 personer meldte sig ledige i går. Det er et ganske højt antal le­dig­heds­til­mel­din­ger, og 1. december tegner sig dermed for det femtehøjeste antal le­dig­heds­til­mel­din­ger på en enkelt dag under hele coronakrisen.

Generelt er der dog et højt antal tilmeldinger til ledighed på månedens første hverdag. Siden april har der under coronakrisen i gennemsnit været 5.871 le­dig­heds­til­mel­din­ger på den første hverdag i måneden. Alle øvrige dage har i gennemsnit budt på mindre end 1.000 le­dig­heds­til­mel­din­ger om dagen i perioden fra april til i dag.

Mange tusinde danskere har startet julemåneden med at melde sig ledig. En utrolig trist situation. Men tager vi de bredere briller på, så er der intet kuriøst i, at le­dig­heds­til­mel­din­ger­ne stiger betragteligt i forbindelse med månedsskiftet, da mange som følge af op­si­gel­ses­vars­ler først afslutter ansættelsen og aflønningen ved en måneds udgang. Det er derfor også alt for tidligt at drage en konklusion, at ledigheden nu brager vi vejret. Afmeldte ledige vil først vise sig i statistikken med en dags forsinkelse, og omvendt vil der løbe flere le­dig­heds­til­mel­din­ger til de kommende dage. Så først mod slutningen af ugen kan vi sige noget endeligt om den samlede le­dig­heds­ud­vik­ling. Dagens tal er imidlertid til den lidt høje side, men min forventning er, at ledigheden vil være nogenlunde uændret med lille pil op, når vi samler sammen for månedsskiftet.

Med dagens tal kravler ledigheden igen over 160.000 personer, hvilket ikke er set siden 1. oktober. Men her det som nævnt vigtigt at notere sig, at afmeldinger til ledighed først lander med en dags forsinkelse, og vi forventer derfor, at tallet vil dale igen over de kommende dage.

Der er aktuelt elementer, som trækker i hver sin retning på ar­bejds­mar­ke­det. På den ene side står vi i øjeblikket med en øget smitte og øget re­strik­tions­ni­veau, hvor genopretningen komplet har mistet pusten. Sammen med et fortsat efterslæb af op­si­gel­ses­vars­ler fra tidligere i krisen kan det sende ledigheden op. På den anden side efterspørges der i et rigt omfang arbejdskraft med et fortsat højt antal stil­lings­op­slag. Så sent som i sidste uge blev der slået mere end 5.000 stillinger op, hvilket er højere end gennemsnittet for den seneste fem år. Sådan har billedet været siden sommer med et højere antal stil­lings­op­slag end normalt. Når vi lægger det hele sammen, ser vi dog en svagt højere sandsynlighed for, at ledigheden vil pege en anelse op over den kommende tid. Der vil dog langt fra være tale om nogen eksplosion og vil på ingen måde kunne måle sig med den første smittebølge i foråret.

Relaterede artikler