Erhvervslivet hårdere ramt end først antaget

Den endelige opgørelse gemmer på flere interessante - men også foruroligende - elementer.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Erhvervslivet hårdere ramt end først antaget

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik giver ny indsigt i, hvordan danske virksomheder er påvirkede af Coronavirussen. I undersøgelsen bliver virksomhederne kort og godt spurgt om, hvordan virksomheden er påvirket af inden- og udenlandske restriktioner i forbindelse med Coronavirussen. Den 17. april udkom en foreløbig opgørelse, mens der i dag er offentliggjort den endelige opgørelse. De nye tal er baseret på den eks­pe­ri­men­tel­le statistik, som er lanceret i forbindelse med effekterne af Corona.

Den endelige opgørelse gemmer på flere interessante - men også foruroligende - elementer. Først og fremmest afslører de nye tal, at virksomhederne giver en indikation af, at man i højere grad er påvirket nu end tidligere. Således er der en mere negativ stemning i forhold til den foreløbige opgørelse. Det er en trist nyhed og et skridt i den forkerte retning. Hertil går ingen erhverv fri af påvirkningen af Cor­o­navirus­sens restriktioner. Coronakrisen rammer dansk erhvervsliv bredt, men det ses også, at det rammer med meget forskellig styrke med nogle erhverv ramt langt hårdere end andre.

I industrien hæfter vi os især ved, at der fra den foreløbige undersøgelse til den endelige undersøgelse har været en mere negativ udvikling. Således svarer flere virksomheder nu, at man i højere grad er påvirket. I alt svarer 50%, at de er noget påvirkede, mens 15 svarer at de er meget pårvirket. Den mere negative stemning kan være drevet af statistisk usikkerhed eller af, at man nu reelt vurderer i industrien, at man bliver hårdere ramt. Er sidstnævnte tilfældet, så er det et kæmpe op­mærk­som­heds­punkt over den kommende tid for dansk økonomi. Ændrer krisen karakter og sætter sig bredt i industrien, så taler vi også om, at Coronakrisen slår dybere rødder i dansk økonomi. Med til historien hører dog, at man i industrien endnu er mildere ramt end i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne.

Det er i særdeles ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som er hårdest ramte, hvilket på ingen måde er overraskende. Således svarer 48%, at de er meget påvirkede, mens yderligere 30% svarer, at de er noget påvirket. Det er stort set det samme som i den foreløbige opgørelse. Det er et enormt slag til erhvervet, men stemmer til fulde overens med både forventninger og det, som vi ser i andre dele af verden, hvor tilliden i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne er lagt ned. Vi forventer dog, at det i forbindelse med den aktuelle og gradvise genåbning vil blive forbedret.

Også detailhandlen scorer højt på påvirkningen af Corona. Her svarer 49%, at de er meget påvirkede, mens yderligere 27% svarer, at de er noget påvirket. Vi skal dog her huske på, at der er stor forskel mellem virksomhederne indenfor detail. Samtidig er der i dagens tal vel at mærke ikke gjort forskel på, om man er negativt eller positivt påvirket – blot om man er påvirket. Et spadestik dybere i dagens of­fent­lig­gø­rel­se viser desuden, at 33% af virksomhederne i detail oplever øget omsætning. Samme divergerende tendens så vi også med gårsdagens tal for handlen. Her var vi vidne til, at handlen med ”fødevarer og andre dagligvarer” ligefrem steg med 1,4% fra februar til marts, mens ”beklædning” faldt med knap 27%. I sam­men­lig­nin­gen på de enkelte områder er det væsentligt at hæfte sig ved, at der ikke er medtaget nethandel på udenlandske hjemmesider.

Det mindst påvirkede erhverv er bygge- og anlæg. Det stemmer fint overens med forventningen, og jeg forventer, at det er et område, som vil blive mindst ramt, om end stadig ramt. Således har man for kommuner og regioner besluttet af sløjfe anlægslofterne og fremrykke investeringer, medens boligmarkedet står robust overfor den igangværende modvind. Ændrer krisen dog for alvor karakter, så vil vi også spore mere negative tal indenfor bygge- og anlæg, men det er altså ikke virkeligheden lige nu.

Undersøgelsens resultater er baseret på stikprøve for industrien på 473 virksomheder, bygge og anlæg på 849 virksomheder, serviceerhverv på 2.662 og detailhandel på 1.267 virksomheder.

Relaterede artikler