Eksporten falder for anden måned i streg

Eksporten af varer ekskl. skibe, fly og brændsel faldt med 1,4 procent i august.

Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten af varer ekskl. skibe, fly og brændsel faldt med 1,4 procent i august. Det fald kommer oven i det fald vi så i juli på 1,5 procent. Eksporten er ramt af coronakrisen, og ligger nu 9,5 procent lavere end i januar. Faldet i den danske eksport i august er drevet af en faldende me­di­ci­na­l­eks­port.

Vi står i en meget skrøbelig tid, og de sidste to måneders faldende eksport bekræfter blot dette. Hele verden af ramt af coronavirussen, og i flere af vores vigtige eks­port­mar­ke­der slås man igen med smittebølger. Ser vi på temperaturen hos flere af vores sam­han­delslan­de, så indikerer de europæiske erhvervsindeks, at genopretningen er gået i stå, og i USA er genopretningen af ar­bejds­mar­ke­det standset op. Det er en brandærgerlig situation for den danske eksport, og vi er på trods af en generel bedring de sidste måneder langt fra ude af skoven endnu.

Udsigterne er ikke ligefrem lyse for den danske eksport. Den udenlandske efterspørgsel kan vi ikke gøre meget ved – men vi kan stille os selv stærkere. Derfor er det også fornuftigt, at man fra politisk side har igangsat initiativer for at styrke den danske eksport. De initiativer kan ikke alene bidrage til at hjælpe den danske eksport i gang igen, men også stille eksporten stærkere på den anden side.

Det er heldigvis ikke kun herhjemme, man understøtter økonomierne fra politisk hold. Både i USA og Europa har man søsat massive hjælpepakker, og centralbanker verden over understøtter økonomierne med en lempelig pengepolitik. Derfor tror vi også, at eksporten skal op herfra, men der vil nok gå en rum tid før eksporten er helt tilbage til de niveauer, vi så før krisen.

Eksporten udgør en af de helt store risici for dansk økonomi, da vi som en lille åben økonomi sælger rigtig mange varer til udlandet. Vi har i Danmark en mindre konjunk­tur­føl­som eksport end mange andre lande, hvor et fokus på medicin og vindmøller traditionelt set giver en stødpude i dårlige tider. På trods af den mindre konjunk­tur­føl­som­me eksport går vi ikke uden om en massiv nedgang i verdenshandlen.

Det er vigtigt for den danske genopretning, at der kommer mere gang i eksporten. Eksporten beskæftiger mere end 800.000 danske jobs, og har derfor en stor betydning for den danske økonomis velbefindende. Danmark er lige nu dybt afhængige af pri­vat­for­bru­get som motor, og den motor ville bestemt ikke tage skade af assistance fra eksporten.

Relaterede artikler