Efterårets smittebølge bider kun lidt fra sig i dansk erhvervstillid

Dermed falder den danske erhvervstillid for første gang i seks måneder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Nye tal fra Danmarks Statistik for er­hverv­stil­li­den viser, at den danske erhvervstillid faldt en smule i november til 88,5 mod 87,8 i oktober. Dermed falder den danske erhvervstillid for første gang i seks måneder. Vi ser den største forklaring bag den svagt faldende erhvervstillid i, at efterårets smittebølge og restriktioner bider fra sig. Men det er altså kun et ganske svagt bid, når vi ser på det som helhed, og vi er langt væk fra forårets bund på omkring de 50. Jeg ser i min vildeste fantasi heller ikke, at vi kommer derned igen. Dagens tal er derfor opløftende til trods for faldet, som kunne være frygtet værre.

Med til historien hører dog, at tilliden hos de danske virksomheder er på vidt forskellige niveauer i dag mellem erhvervene. I detailhandlen går humøret godt nok lidt ned i november, men ligger generelt på et højt niveau, og højere end inden krisen. Her rammer tilliden en værdi på 7 i november, mens den lå omkring 0, inden krisen ramte. Det er særligt den forventede omsætning til fremtiden, som tager sig et hug i detailhandlen, hvilket ikke kommer som den store overraskelse, eftersom den aktuelle omsætning kører på en rekordtid. Helt anderledes står det til i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne, som godt nok stiger i november fra -15 til -13, men er sammenlignet med før krisen skudt i sænk. Service holder sig derfor fortsat på det laveste niveau nogensinde registreret, hvis vi ser bort fra bunden i foråret.

De danske virksomheder bærer som helhed på to helt forskellige ansigter lige nu. På den ene side ser vi en detailhandel i højt humør, som lever højt på danskernes feriepenge, mens vi på den anden side ser en servicebranche helt i knæ, der virkelig kæmper. Og jeg frygter, at billedet bliver endnu mere udtalt i december. De mere vare- og onlinetunge de­tail­virk­som­he­der står væsentligt bedre rustet til den forbrugs- og adfærdsændring, som cor­o­na­si­tu­a­tio­nen har medført, sammenlignet med blandt andet restauratøeren, som måske plejer at se ind en lukrativ december måned med øget omsætning. Det kan have væsentlig længere udsigter i år. Den nye smittebølge og nye restriktioner sætter med andre ord særlige spor hos servicefagene.

Ser vi på de øvrige erhverv, så stiger humøret i bygge og anlæg en anelse i november, mens den i industrien går en anelse tilbage. For begge erhverv er de aktuelle niveauer en anelse under før krisen.

Relaterede artikler