Decemberhop i industriproduktion afslutter stærkt 2019

Industriproduktionen steg med stærke 6,6%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Decemberhop i industriproduktion afslutter stærkt 2019

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at in­du­stri­pro­duk­tio­nen steg med stærke 6,6% i december sammenlignet med november. Dog kan produktionen svinge en hel del fra måned til måned, som den seneste tid vidner om, men overordnet set har 2019 budt på stærke takter for industrien.

Pro­duk­tions­stig­nin­gen i december sætter punktum for 2019, som har budt på et højt pro­duk­tions­ni­veau. Sammenlignet med 2018 er industriens produktion steget med imponerende 4,3%, hvilket er den største pro­duk­tions­stig­ning siden 2016. Den helt store stjerne i år har været me­di­ci­na­lin­du­stri­en, som ikke alene er den største spiller, men også har formået at vokse mest med intet mindre end 15%. Og det er især den udenlandske efterspørgsel efter dansk medicin, som skyder i vejret.

Ikke alene medicin viser fremgang i industrien. Trækker vi medicin ud af ligningen, så er in­du­stri­pro­duk­tio­nen det seneste år gået frem med 1,2%. Det er særligt ma­ski­nin­du­stri­en, som skiller sig ud, hvor produktion af vindmøller gemmer sig.

Bag den generelt højere produktion i 2019 har der været ret så markante udsving. En stor del af de udsving kan tilskrives me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen. Det giver stof til eftertanke, da vi ikke alene kan leve højt på me­di­ci­na­lin­du­stri­en. Stjer­ne­spil­le­ren har også dårlige kampe, som vi så det så sent som i november, som trak den samlede in­du­stri­pro­duk­tion i minus, og så en superkamp igen i december, som giver et hop i den samlede in­du­stri­pro­duk­tion.

Udlandet trækker læsset

Ser vi på industriens omsætning, som er offentliggjort med dagens produktionstal, så er det i særdeleshed omsætningen på de udenlandske markeder, som trækker læsset for industrien. I 2019 har omsætningen til udlandet været 6,7% højere sammenlignet med året før, mens omsætningen på hjemmemarkedet er steget med beskedne 0,5%.

Det paradoksale er, at det i 2019 har buldret og braget uden for landets grænser, og alligevel er det i eksporten, vi finder det største bidrag til dansk vækst i øjeblikket. Når den danske eksport og eks­port­o­ri­en­te­re­de in­du­striom­sæt­ning ikke er synderligt mærket af den globale vækstafmatning, så skyldes det blandt andet, at vi i Danmark har en mindre konjunk­tur­føl­som eksport, med et stort fokus på medicin og vind­møl­le­pro­duk­tion. Særligt eksporten af medicin til USA har vist imponerende takter i 2019.

Vi ser ganske positivt på udsigterne for dansk økonomi med fortsat fremgang, om end det bliver i et langsommere tempo. Blikket er fortsat rettet mod udenlandske tunge skyer. Vi er en lille åben økonomi og vil blive ramt, hvis uvejret for alvor folder sig ud. Risiciene tæller i høj grad handelskrig, et uforløst Brexit, og så har re­ces­sions­fryg­ten svært ved at slippe taget og har fået yderligere næring ovenpå coronavirussen.

Relaterede artikler