De grønne biler er i høj kurs blandt danskerne

I oktober blev der solgt 16.383 biler, når der tages højde for normale sæsonudsving.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Skatterådet sænker populært kørselsfradrag i 2021

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der i oktober blev solgt 16.383 biler til de danske husholdninger og virksomheder, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Det er ca. 9 pct. færre end i september, og den milde ketchupeffekt, som har kendetegnet bilsalget som­mer­må­ne­der­ne er derfor udtømt, hvortil de politiske forhandlinger om fremtidens bilafgifter også sætter sit præg på tallene.

Det samlede bilsalg er, på trods af en mild ketchupeffekt henover sommeren, 17 pct. lavere i årets første ti måneder sammenlignet med samme periode sidste år, og nedgangen ses både hos hus­hold­nin­ger­ne og virksomhederne. Til gengæld drøner hybrid- og elbiler fortsat frem, hvilket også gør sig gældende i oktober. Ser vi over hele året, så er der solgt 12.520 hybridbiler og 8.643 elbiler til danske husholdninger og virksomheder. Det er henholdsvis 293 og 105 pct. flere hybrid- og elbiler sammenlignet med samme periode af 2019, og vidner altså om, at biler med det grønne aftryk er ultrapopulære i år. På trods af populariteten, så kommer salget af hybrid- og elbiler fra et lavt niveau, hvor hy­brid­bilsal­get udgør ca. 11 pct. af det samlede bilsalg, mens elbilsalget udgør ca. 7 pct. i oktober.

2020 har på mange måder været et skelsættende år, hvilket også gælder bilsalget. Efter et bilsalg helt i dørken i forbindelse med krisens begyndelse bød tiden efter på en mindre ketchupeffekt, hvor det især er hybrid- og elbiler som vinder frem i år. Her er de politiske forhandlinger om fremtidens bilafgifter med til at sætte præg på tallene, da fx visse elbiler umiddelbart, som tingene står lige nu, bliver dyrere i 2021, hvilket kan have fået visse til at fremrykke deres bilkøb.

Ser vi fremad, så forventer vi et bilsalg, hvor pilen på den helt korte bane peger ned, så længe de politiske forhandlinger om fremtidens bilafgifter ikke har fundet sin afslutning, da usikkerheden om bl. a. bilens pris er stor. Når der forhåbentlig er fundet et politisk kompromis på bilafgifterne, så forventer vi overordnet set et bilsalg, som vil indfinde sig på et lidt lavere, men stabilt, niveau end før krisens indtræden. Dansk økonomi har fået et hårdt slag, hvor ledigheden er steget, og det vil alt andet lige påvirke efterspørgslen efter biler.

Relaterede artikler