Danskernes bankindlån bugner: Satte 60 mia. kr. ind på bankbogen i 2019

Ved udgangen af december stod der 956 mia. kr. på danskernes bankkonti.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskernes bankindlån bugner: Satte 60 mia. kr. ind på bankbogen i 2019

Nye tal fra Nationalbanken viser, at hus­hold­nin­ger­ne ved udgangen af december har 956 mia. kr. stående på en konto i banken. Det svimlende milliardbeløb svarer til, at hver person over 18 år i gennemsnit har 211.000 kr. stående i banken. De ekstra 60 mia. kr., som hus­hold­nin­ger­ne har sat ind på bankbogen i 2019, svarer til en ind­låns­stig­ning på næsten 7 pct. på et år. Det er den største ind­låns­stig­ning i det forgangne årti, men den er ikke historisk stor og overgås af flere år i midten af 00´erne.

Det stigende indlån blandt danskerne er langtfra noget nyt fænomen, og det kommer derfor ikke bag på os, at tendensen fortsætter. Det går godt i dansk økonomi, hvor rekordmange er i arbejde og reallønnen stiger. Hertil er udlånsvæksten også steget, som giver yderligere pengeskabelse, mens vi samtidig har været ekstraordinært glade for at spare op. Vi er derfor langtfra den forbrugsfest som kendetegnede det forrige opsving midt i 00´erne.

Vores råd er, at man har 2-3 gange sin månedsløn (efter skat) stående på kontoen til løbende forbrug og uforudsete begivenheder. Har man mere stående på sin bankkonto end det, og pengene ikke er øremærket til nært forestående forbrug, så bør man overveje om midlerne med fordel kan bruges på fx ekstraordinært afdrag på gæld, indskud på pension eller ener­giop­ti­me­ring af sin bolig. Har man de lange briller på, og har ri­si­ko­ap­pe­tit­ten til det, så kan man naturligvis også overveje investering.

Fordobling af loft på Ak­ties­pa­re­kon­to­en

Hvis man vil investere i aktier, så blev regeringen enige med sine støttepartier om i Finansloven at hæve loftet for indskud på Ak­ties­pa­re­kon­to­en til 100.000 kr., hvilket er en fordobling af det nuværende loft på 50.000 kr. Det nye loft på 100.000 kr. forventes at træde i kraft 1. juli i år, når lovgivningen er på plads.

På Ak­ties­pa­re­kon­to­en kan der investeres i noterede aktier og/eller aktiebaserede in­ve­ste­rings­for­e­nings­be­vi­ser, hvor afkast beskattes med 17 pct. om året efter det såkaldte lagerprincip. Det er det samme be­skat­nings­prin­cip, som vi kender fra vores pen­sions­op­spa­rin­ger. De 17 pct. i skat på Ak­ties­pa­re­kon­to­en gør også, at der er tale om en lempeligere beskatning, end vi kender det fra den almindelige ak­tie­ind­komst­be­skat­ning, hvor realiserede afkast og udbytter beskattes med 27/42 pct.

Relaterede artikler