Danskerne starter året med bedre humør

Alle indikatorer trækker op i forbrugernes humør.

Opsigelsesfristen nærmer sig: Grobund for konverteringsbølge ved udgangen af januar

For­bru­ger­til­li­den var i januar 4,5 mod 2,5 i december, og stiger derved en smule. For­bru­ger­til­li­den befinder sig dog stadig på et lavt niveau, men dog ligger højere end for­bru­ger­til­li­dens gennemsnit fra sidste år på 3,9.

Alle indikatorer trækker op i forbrugernes humør. Danskerne vurderer generelt at dansk økonomi både har klaret sig godt over det sidste år, men også at udsigterne er mere positive end i de var i december. Det vidner om mere positive takter fra handelskrig og brexit har været med til at løfte danskernes tro på dansk vækst. Derfor er andelen der tror at ledigheden vil stige også drastisk reduceret.

Ser familien på sin egen økonomi vurderes denne som bedre end sidste år familiens og dansk økonomi som have været forbedret over det sidste år – og man tror også at familiens situation er forbedret om et år. Danskerne vurderer det også mere fordelagtigt at anskaffe sig større forbrugsgoder her i december, end de gjorde i december.

Danskernes privatøkonomi er bund solid

Samlet set er for­bru­ger­til­li­den stadig tæt på sidste års lave niveau, der gennemsnitligt var på 3,9. Man kan studse lidt over det lave niveau, for faktisk er der ikke grund til bekymring hos danskerne. Situationen er nemlig ganske lys for de danske husholdninger. Aldrig har så mange i Danmark været i beskæftigelse som i dag, og alene i årets første 11 måneder er beskæftigelsen 28.000 personer. Samtidig oplever danskerne at have flere penge mellem hænderne, da priserne på det, vi til dagligt køber, kun snegler sig langsomt op. Og det tror vi vil fortsætte en god tid endnu.

Dertil har årets markante rentefald givet mange boligejere flere tusinde kroner at gøre godt med, ved enten aktivt at konvertere deres lån, eller helt automatisk fået rentetilpasset lånet til en lavere rente. Den pri­va­tø­ko­no­mi­ske medvind skaber i den grad fundamentet for et løft forbrugernes i humør, og vi tror også at humøret vi stige de kommende måneder.

Global uro presser humøret

En del af forklaringen på det lave niveau skyldes naturligvis den globale uro. På trods af en lettelse i de politiske tåger, så har det store fokus og italesættelse af handelskrig, brexit og frygt for økonomiens fremtiden alligevel sat sine spor. De globale risici har stadig potentialet til at stikke en kæp i hjulet på dansk økonomi. Dertil er brexit er langt fra slut endnu, da man stadig mangler at forhandle en handelsaftale igennem.

Vores forventning er dog, at pri­vat­for­bru­get vil drive væksten i dansk økonomi den kommende tid. Hus­hold­nin­ger­nes økonomi er bundsolid, hvor viljen til at spare op har betydet, at vi i dette opsving ikke har været vidne til et overdrevent forbrug eller låntagning. Og helt generelt er der ikke bygget nogle væsentlige ubalancer op i dansk økonomi.

Det er vores klare opfattelse, at forbrugerne vil øge forbruget, som der også er plads til, men at der omvendt heller ikke vil være tale om en decideret forbrugsfest. Danskerne vil fortsat have fokus på opsparing, og derved fastholde hus­hold­nin­ger­nes robuste situation.

Relaterede artikler