Danske virksomheders humør forringet gennem 2019

Det har været et år med stor nervøsitet fra markante udenlandske skulderskub.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danske virksomheders humør forringet gennem 2019

Danmarks Statistik har netop offentliggjort konjunk­tur­ba­ro­me­te­ret for december, som bygger på tilliden og for­vent­nin­ger­ne hos de danske virksomheder. Og konklusionen er entydig: de danske virksomheders humør er lavere sammenlignet med for et år siden.

I december, så faldet tilliden over det meste af linjen, nemlig i industrien, bygge- og anlæg samt detailhandlen. Alene ser­vi­ce­sek­to­ren oplevede en stigning. Det generelle fald i december indkapsler meget godt året som helhed, som har budt på generelt mere nedadrettede mundviger hos de danske virksomheder lige fra industri, service og detail. Bedst er bygge- og anlæg kommet ud af året, men stadig på et lavere tillidsniveau end for et år siden. Tilliden slutter bredt set af på noget nær det laveste niveau i tre år. Det er væsentligt at nævne, at dagens tal er offentliggjort senere end normalt. Således er data indsamlet mellem 25. november og 21. december, hvor der efterfølgende ikke ligefrem har været ro fra hverken handelskrig eller geopolitik.

Det har været et år med stor nervøsitet fra markante udenlandske skulderskub, og det smitter unægtelig af på virk­som­he­der­nes vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se, som generelt har været nedadgående i 2019. Når det er sagt, så er året på andre parametre sluttet ganske fornuftigt af, og vi er fortrøst­nings­ful­de på dansk økonomis vegne. Selvom vi er på vej ind i et vækstmæssigt langsommere år, så er vi overordnet optimistiske og ser i 2020 BNP-vækst på 1,4%. Det er ganske respektabelt.

Rekordhøj beskæftigelse og udsigt til yderligere be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang vil sammen med klækkelige ren­te­be­spa­rel­ser og pæn re­al­løn­frem­gang give et solidt fundament for pri­vat­for­bru­get, som vi forventer bliver vækstmotoren i tiden, der kommer.

Det ringere humør i de danske virksomheder deles med de europæiske virksomheder. Her har til­lids­in­dek­set også haft en let nedadgående tendens. Fra den politiske front er der på det seneste kommet lidt bedre toner, om end de langtfra lyder helt rene endnu. Således er et første lille skridt fremad i handelskrigen tæt på, mens Brexit har fået en smule mere afklaring ovenpå valget. Ingen af delene kan dog på nogen som helst måde afskrive sig selv fra risikolisten for dansk økonomi endnu. Som en lille åben økonomi og kommer vi ikke til at slippe fri af kløerne af en omfattende handelskrig, recession eller Brexit uden en aftale. Det vil gå bredt ud over dansk økonomi lige fra beskæftigelsen til humøret hos danske virksomheder.

Relaterede artikler